Acmhainní Daonna & Earcaíocht

Acmhainní Daonna

Déileálann an Roinn Acmhainní Daonna le gach gné d’acmhainní daonna na Comhairle lena n-áirítear, Straitéis Acmhainní Daonna, Pleanáil Fórsa Saothair, Earcaíocht agus Roghnú, Párolla agus Aoisliúntas, Oiliúint agus Forbairt Fostaithe, Bainistíocht Feidhmíochta, Forbairt Ceannaireachta, Bainistíocht Chomhionannais & Éagsúlachta, Cothromaíocht Saoil agus Saothair. , Caidreamh Tionsclaíoch & Sláinte, Sábháilteacht agus Leas Fostaithe.

Earcaíocht

Earcaíonn an Chomhairle a foireann trí chomórtais bunaithe ar thuillteanas. Go hiondúil baineann an próiseas le fógra a chuirtear i nuachtáin áitiúla (agus uaireanta náisiúnta) agus ar ár suíomh Gréasáin, foirm iarratais & leabhrán eolais ar féidir a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin na Comhairle, iarratas a dhéanamh i gcóip chrua amháin tríd an bpost, próiseas measúnaithe. d’fhéadfadh go mbeadh liosta deisce nó gearrliosta agallaimh i gceist agus agallamh deiridh ina dhiaidh sin.

Is féidir teacht ar shonraí na bhfolúntas reatha anseo

Struchtúr Pá/ Grádaithe

Taispeántar Cairt Eagrúcháin a thaispeánann an Struchtúr Grádaithe anseo.

Ciorcláin Ábhartha: EL 17/09, EL 05/13 agus Fógra 06/2015

Socraíonn Ciorcláin na Roinne Comhshaoil, Pobail & Rialtais Áitiúil pá mar a eisítear ó am go chéile. Tá sonraí na gCiorclán ábhartha mar a thaispeántar.

Sonraí Ráiteas Príobháideachta le haghaidh Acmhainní Daonna 

Ráiteas Príobháideachta Acmhainní Daonna Feabhra 2022.pdf (méid 467 KB)

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan