Scéim Féinchabhrach na Roinne Tithíochta

Chun cabhrú le tionóntaí údaráis áitiúil oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar a dtithe. Ní mór do thionóntaí incháilithe a gcíos a bheith cothrom le dáta, agus caithfidh Innealtóir na Comhairle oibreacha beartaithe a cheadú.

Scéim Féinchabhrach na Roinne Tithíochta 2022

Is é cuspóir na scéime seo cabhrú le tionóntaí Údaráis Áitiúil oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar a dteach a mheastar a bheith freagrach as tionóntaí.

Cé a Cháilíonn don Scéim?

Tionóntaí Chomhairle Contae Chill Chainnigh a bhfuil a gcíos íoctha cothrom le dáta agus nuair a mheasann Innealtóir na Comhairle na hoibreacha atá beartaithe a bheith inmhianaithe.

Oibreacha atá Clúdaithe faoin Scéim?

Oibreacha seachtracha

 • Deisiúchán/Athchur Fuinneoga/Doirse
 • Deisiúcháin/Athchur agus glanadh gáitéir/Píopaí síos
 • Péinteáil seachtrach tí
 • Deisiúcháin/Geataí cúil a athchur
 • Seid a sholáthar
 • Scipeáil ar Fruiliú
 • Cothabháil Gairdín

Inmheánach

 • Deisiúcháin/Doirse Athchurtha/Freasaí
 • Deisiúcháin/doirteal athsholáthair/Freascáin Chistin
 • Insliú Áiléir, Umair Áiléir, Lagging Píopaí agus Jacket Sorcóir a sholáthar
 • Aeráil agus oibreacha gaolmhara
 • Insliú Balla Cuas a sholáthar
 • Luí Tirim a Sholáthar
 • Péinteáil inmheánach an tí

Coinníollacha Ginearálta na Scéime

 • Ní mór go mbeadh cuntas cíosa cothrom le dáta ag iarratasóirí.
 • Ní bheidh incháilithe le haghaidh íocaíochta ach oibreacha a dhéanfar tar éis an deontas a thairiscint.
 • Tá tionóntaí teoranta do dheontas amháin in aghaidh na bliana.
 • Tá teorainn leis an gcistiú don scéim deontais seo agus mar sin b'fhéidir nach mbeifear in ann deontais a thairiscint do gach iarratasóir.
 • Ní mór iarratais a bheith faighte ar an bhfoirm iarratais oifigiúil laistigh den spriocdháta sainithe.

Cé a eagraíonn na hOibreacha atá le déanamh?

 • Tá tionóntaí freagrach as conraitheoirí a cheapadh agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil gach doiciméad cuí in ord.
 • Ní mór dhá luachan a chur san áireamh le d’iarratas ó bheirt chonraitheoirí cláraithe.
 • Caithfidh na sonraisc a thíolactar a bheith le haghaidh na n-oibreacha iomlána agus ní mór dóibh CBL san áireamh.
 • Nuair a bhronntar an deontas, ní ceart duit ach socrú a dhéanamh chun na hoibreacha a dhéanamh. Ansin seoltar na sonraisc chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh. Déanfaidh ball den Fhoireann Theicniúil Tithíochta cigireacht. Ansin íocfar leat as 50% de na hoibreacha.
  Tá an tionónta freagrach as íocaíocht a shocrú leis an gconraitheoir.

Méid an Deontais is iníoctha

 • Íocfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh 50% de chostas na n-oibreacha suas go dtí ranníocaíocht uasta de €1,250.
 • Ní mór go mbeadh íoschostas measta na n-oibreacha beartaithe níos lú ná €250.

Íoslódáil Beartas Scéime Féinchabhrach..docx (méid 111.7 KB)

Íoslódáil Foirm Iarratais do Scéim Féinchabhrach na Roinne Tithíochta (méid 52.8 KB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan