Fógra i dtaobh Rátaí a Thobhach

Tugtar fógra leis seo go ndearnadh na Rátaí Contae go cuí ar an maoin is inrátaithe chuige i gContae Chill Chainnigh thuasainmnithe.

 Is é an Ráta Bliantúil ar Luacháil do Ghnáthchaiteachas Chontae Chill Chainnigh don tseirbhís don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2024 ná. 0.206.

 

Ráta Bliantúil ar Luacháil: 0.206

 

 Arna dhátú 1 Eanáir 2024.

 Sínithe: Lar Power Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chill Chainnigh,

Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan