Cill Chainnigh ag dul Glas

Tugtar cuireadh do bhaill den phobal aighneachtaí agus tuairimí a thabhairt ar an Dréachtphlean ar ár Láithreán Gréasáin Comhairliúcháin Phoiblí

Ba mhaith linn cloisteáil uait ar Ghníomhú ar son na hAeráide!


Tá d’ionchur á lorg ag Comhairle Contae Chill Chainnigh maidir lenár nDréachtphlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2024-2029. Leagtar amach sa phlean seo bearta le haghaidh todhchaí inbhuanaithe, athléimneach agus neodrach ó thaobh aeráide de.

Cill ChainnighGo Glas

Tugtar cuireadh do bhaill den phobal aighneachtaí agus tuairimí a thabhairt ar an Dréachtphlean ar ár Láithreán Gréasáin Comhairliúcháin Nasctha thíos

Plean Gníomhaíochta Aeráide

Is féidir an Dréacht LACAP a iniúchadh le linn uaireanta oscailte poiblí ó Déardaoin 16 Samhain 2023 go dtí Dé Céadaoin 20 Nollaig 2023 san áireamh, ag na láithreacha seo a leanas:

 • Rannóg Comhshaoil, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, Co. Chill Chainnigh Eircode R95 A39T
 • Leabharlann Challainn, Bóthar Chluain Meala, Callainn, Co. Chill Chainnigh, R95 TW10
 • Leabharlann Chaisleán an Chomair, Sráid Chill Chainnigh, Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh, R95 AH33
 • Leabharlann Chathair Chill Chainnigh, Cé Eoin, Co. Chill Chainnigh, R95 YX65
 • Leabharlann Phort an Chalaidh, Ionad Siopadóireachta Phort an Chalaidh, Banc Farantóireachta, Port Láirge, X91 D211
 • Leabharlann Ghráig na Manach, Bóthar an Chlochair, Gráig na Manach, Co. Chill Chainnigh R95 V342
 • Leabharlann an Locha Buí, Ionad Siopadóireachta an Locha Buí Bóthar Phort Láirge, Co. Chill Chainnigh, R95 TD71
 • Leabharlann Bhaile Mhic Andáin, Sráid Marsh, Baile Mhic Andáin, Co. Chill Chainnigh, R95 HP26
 • Leabharlann Áth na nUrlainn, Teach na Cúirte, Áth na nUrlainn, Co. Chill Chainnigh, E41 A2X
Imeachtaí Buail Isteach Faisnéise don Phobal Beidh foireann na Comhairle ar fáil idir 10:30 agus 13:00 chun treoir a thabhairt ar an Dréachtphlean Gníomhaíochta Aeráide agus ar an bpróiseas comhairliúcháin, ag na láithreacha seo a leanas:
 • Leabharlann Phort an Chalaidh, Ionad Siopadóireachta Phort an Chalaidh, Banc Farantóireachta, Port Láirge, X91 D211 - Dé Máirt, 21 Samhain 2023
 • Leabharlann Chaisleán an Chomair, Sráid Chill Chainnigh, Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh, R95 AH33 - Dé Céadaoin, 22 Samhain 2023
 • Leabharlann Chathair Chill Chainnigh, Cé Eoin, Co. Chill Chainnigh, R95 YX65 - Déardaoin 23 Samhain 2023

Reáchtáladh seimineár poiblí, arna óstáil ag Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chill Chainnigh, Dé Céadaoin, 22 Samhain ag 19:00.

Má theastaíonn tuilleadh sonraí uait, déan teagmháil le do thoil leis an Rannóg Comhshaoil ​​agus Gníomhaithe ar son na hAeráide ag (056-7794350) nó seol ríomhphost chuig aeráide@kilkennycoco.ie.
Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanach gréasáin Gníomhaíochta Aeráide na Comhairle ag:

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan