Spéis agat i dTithíocht Inacmhainne? Ba mhaith linn cloisteáil uait

Is mian le Comhairle Contae Chill Chainnigh an leibhéal spéise i gContae Chill Chainnigh do thithe cónaithe inacmhainne Údaráis Áitiúil a fháil amach.

Suirbhé - Leas Tithíochta Inacmhainne i gContae Chill Chainnigh

28 Aonad ag Bóthar Nuncio, Cill Chainnigh Respond Housing AHB i gcomhar le Comhairle Contae Chill Chainnigh

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh, ag teacht lenár bPlean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta a ullmhaíodh faoi phlean tithíochta an Rialtais “Tithíocht do Chách”, ag obair go gníomhach ar fhorbairt tithíochta inacmhainne sa Chontae sna blianta atá le teacht. Soláthróidh Scéimeanna Tithíochta Inacmhainne tithe ar phraghas laghdaithe d’iarratasóirí incháilithe.

D'ainneoin na gcritéar cáilitheachta a leagfar síos i Rialacháin d'aon scéim, is mian leis an gComhairle an leibhéal spéise i gContae Chill Chainnigh do thithe cónaithe inacmhainne a sholáthraíonn an tÚdarás Áitiúil a shuíomh.

Is suirbhé é seo ar spéis i gceannach tithíochta inacmhainne amháin agus chun críche faisnéis a bhailiú ar leibhéil ioncaim, méid teaghlaigh, cineál tithíochta agus rogha suímh. Úsáidfear an t-eolas chun an Chomhairle a chur ar an eolas faoi leibhéal an éilimh agus na láithreacha do thithe inacmhainne agus na praghsanna tithe a d’fhéadfadh daoine a bheith in ann íoc as. 

Déanfar infhaighteacht aon scéimeanna tithíochta inacmhainne a rachaidh an Chomhairle chun cinn sa todhchaí a fhógairt ar leithligh, agus beidh próiseas foirmiúil iarratais i bhfeidhm de réir na reachtaíochta atá i bhfeidhm ag an am sin.

Tá an suirbhé ar oscailt ar feadh sé seachtaine ar dtús, suas go dtí lár mhí Dheireadh Fómhair. Bailítear sonraí chun críocha suirbhé amháin. Coinneofar an fhaisnéis go léir a chuirtear ar fáil ag cloí go hiomlán le Beartas Cosanta Sonraí Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus de réir riachtanais GDPR.

Cliceáil anseo le do thoil chun tús a chur leis an suirbhé

Plean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta Chill Chainnigh

Íoslódáil Plean Gníomhaíochta um Sheachadadh Tithíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2022 - 2026.pdf (méid 1.1 MB)

Tithíocht do Chách

https://www.gov.ie/en/publication/ef5ec-housing-for-all-a-new-housing-plan-for-ireland/

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan