Scéim Féinchabhrach na Roinne Tithíochta 2024

Is é cuspóir na scéime seo cabhrú le tionóntaí Údaráis Áitiúil oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar a dteach a mheastar a bheith freagrach as tionóntaí.

Scéim Féinchabhrach Tithíochta – 2024

Is é cuspóir na scéime seo cabhrú le tionóntaí Údaráis Áitiúil oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar a dteach a mheastar a bheith freagrach as tionóntaí.

 Cé a Cháilíonn don Scéim?

 • Tionóntaí Chomhairle Contae Chill Chainnigh a bhfuil a gcíos íoctha cothrom le dáta agus nuair a mheasann Innealtóir na Comhairle na hoibreacha atá beartaithe a bheith inmhianaithe.
 • Tionóntaí Chomhairle Contae Chill Chainnigh a bhfuil cónaí orthu i dteach a tógadh roimh Nollaig 2018.
 • Ní bhreithneofar tithe nua a tógadh idir 2019 agus 2023.

Oibreacha atá Clúdaithe faoin Scéim?

Oibreacha seachtracha

 • Deisiúchán/Athchur Fuinneoga/Doirse
 • Deisiúcháin/Athchur agus glanadh gáitéir/Píopaí síos
 • Péinteáil seachtrach tí
 • Deisiúcháin/Geataí cúil a athchur
 • Seid a sholáthar
 • Scipeáil ar Fruiliú
 • Cothabháil Gairdín, leaca patio, draenáil bhreise

Inmheánach

 • Deisiúcháin/Doirse Athchurtha/Freasaí
 • Deisiúcháin/doirteal athsholáthair/Freascáin Chistin
 • Insliú a Sholáthar d'Umair Áiléir, Lagáil Píopaí agus Seaicéad Sorcóir
 • Tíleáil a sholáthar do limistéir folctha agus cithfholcadh
 • Clúdaigh urláir nua a sholáthar
 • Suiteáil sconnaí agus cinn cithfholcadh nua
 • Péinteáil inmheánach an tí
 • Athsholáthar doirse inmheánacha

 Coinníollacha Ginearálta na Scéime

 • Ní mór go mbeadh cuntas cíosa cothrom le dáta ag iarratasóirí.
 • Ní bheidh incháilithe le haghaidh íocaíochta ach oibreacha a dhéanfar tar éis an deontas a thairiscint.
 • Tá tionóntaí teoranta do dheontas amháin in aghaidh na bliana.
 • Tá teorainn leis an gcistiú don scéim deontais seo agus mar sin b'fhéidir nach mbeifear in ann deontais a thairiscint do gach iarratasóir.
 • Ní mór iarratais a bheith faighte ar an bhfoirm iarratais oifigiúil laistigh den spriocdháta sainithe.

 Cé a eagraíonn na hOibreacha atá le déanamh?

 • Tá tionóntaí freagrach as conraitheoirí a cheapadh agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil gach doiciméad cuí in ord.
 • Ní mór dhá luachan a chur san áireamh le d’iarratas ó bheirt chonraitheoirí atá cláraithe le haghaidh CBL.
 • Caithfidh na sonraisc a thíolactar a bheith le haghaidh na n-oibreacha iomlána agus ní mór dóibh CBL san áireamh.
 • Nuair a bhronntar an deontas, ní ceart duit ach socrú a dhéanamh chun na hoibreacha a dhéanamh.
 • Seoltar sonraisc chuig Comhairle Contae Chill Chainnigh. Déanfaidh ball den Fhoireann Theicniúil Tithíochta cigireacht. Ansin íocfar leat as 50% de na hoibreacha.
 • Tá an tionónta freagrach as íocaíocht a shocrú leis an gconraitheoir.

  Méid an Deontais is iníoctha

 • Íocfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh 50% de chostas na n-oibreacha suas go dtí ranníocaíocht uasta de €2000.
 • Ní mór go mbeadh íoschostas measta na n-oibreacha beartaithe níos lú ná €250.

Is é an 12 Aibreán 2024 an dáta deiridh don scéim seo

Beartas na Scéime Féinchabhrach Eanáir 2024.docx (méid 101.5 KB)

Foirm iarratais faoin Scéim Féinchabhrach Tithíochta 2024.docx (méid 21.6 KB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan