Iarratais ar Iarrtar orthu - Ceadúnais Corrthrádála, An Paráid, Cill Chainnigh

Iarrtar ar iarratais ar Cheadúnais Corrthrádála don Limistéar Corrthrádála ainmnithe ag an bParáid, Cathair Chill Chainnigh

Fógra trádála Déardaoin

Tá fáilte roimh iarratais ar Cheadúnas Corrthrádála don Limistéar Corrthrádála ainmnithe ag An Paráid, Cill Chainnigh, do Mhargadh na bhFeirmeoirí Déardaoin le linn na tréimhse 1 Márta, 2024 go 28 Aibreán, 2025.

I gcás go mbeidh an Paráid ag teastáil le haghaidh imeacht speisialta, ní fhéadfaidh an margadh dul ar aghaidh agus in imthosca den sórt sin, aisíocfar cuid den táille.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ón té atá sínithe thíos nó is féidir iad a íoslódáil ón nasc thíos

Is é an dáta deiridh chun iarratais chomhlánaithe a fháil 12 meán lae Dé hAoine 13th Eanáir 2024.

Tá cóipeanna de Fhodhlíthe Corrthrádála 2021 Chomhairle Contae Chill Chainnigh ar fáil lena n-iniúchadh in oifigí Chomhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, nó is féidir teacht orthu ó An leathanach Fodhlíthe Corrthrádála     

Ian Gardner

Innealtóir Sinsearach,

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Halla na Cathrach

An tSráid Ard

kilkenny

Ríomhphost: info@kilkennycoco.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan