Iarratais a Lorgaíodh - An Paráid, Cill Chainnigh, don Satharn, 4 Bealtaine, 2024 go 29 Meán Fómhair, 2024

Ceadúnas Corr-Thrádála don Limistéar Corrthrádála ainmnithe ag an bParáid, Cill Chainnigh, don Satharn amháin sa tréimhse 4 Bealtaine, 2024 go 29 Meán Fómhair, 2024

Comhairle Contae Chill Chainnigh 

Fodhlíthe Corrthrádála 2021 


Tá fáilte roimh iarratais ar Cheadúnas Corr-Thrádála don Limistéar Corrthrádála ainmnithe ag an bParáid, Cill Chainnigh, do Shathairn amháin le linn na tréimhse 4th Bealtaine, 2024 chun 29th Meán Fómhair, 2024 (22 Satharn).

I gcás go mbeidh an Paráid ag teastáil le haghaidh imeacht speisialta, ní fhéadfaidh an margadh dul ar aghaidh agus in imthosca den sórt sin, aisíocfar cuid den táille.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ón té atá sínithe thíos nó is féidir iad a íoslódáil ón nasc thíos.
Is é an dáta deiridh chun iarratais chomhlánaithe a fháil 12 meán laeDé Máirt 26th Márta 2024.

Íoslódáil - Foirm Iarratais le haghaidh Trádáil Dé Sathairn 4 Bealtaine go 29 Meán Fómhair 2024.docx (méid 74.3 KB)

Tá cóipeanna de Fhodhlíthe Corrthrádála 2021 Chomhairle Contae Chill Chainnigh ar fáil lena scrúdú in oifigí Chomhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, nó is féidir iad a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chill Chainnigh www.kilkennycoco.ie.      

Ian Gardner

Innealtóir Sinsearach,

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Halla na Cathrach

An tSráid Ard

kilkenny

r-phost: phil.costigan@kilkennycoco.ie

 

 

 

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan