Fógra Comhairliúcháin Phoiblí - Comhaontú Comhroinnte Sonraí (DSA) chun Sraith Sonraí Seirbhísí OFÁ a roinnt idir Fiontraíocht Éireann agus gach Údarás Áitiúil

Dáta tosaithe an chomhairliúcháin: 05/12/2022 Dáta deiridh an chomhairliúcháin: 02/01/2023

Fógra Comhairliúcháin Phoiblí - Comhaontú Comhroinnte Sonraí (DSA) chun Sraith Sonraí Seirbhísí OFÁ a roinnt idir Fiontraíocht Éireann agus gach Údarás Áitiúil

Dáta tosaithe an chomhairliúcháin: 05/12/2022

Dáta deiridh an chomhairliúcháin: 02/01/2023

 Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh Comhaontú Comhroinnte Sonraí a dhéanamh faoin Acht um Chomhroinnt Sonraí agus Rialachas 2019.

Beidh an comhaontú molta, Comhaontú Comhroinnte Sonraí idir Fiontraíocht Éireann agus gach Údarás Áitiúil (lena n-áirítear Comhairle Contae Chill Chainnigh) ar fáil le haghaidh comhairliúcháin phoiblí ag:

www.gov.ie/consultations/DSA/ ar feadh tréimhse 28 lá ó 05/12/2022 go 02/01/2023.

Tugtar cuireadh don phobal aighneachtaí a dhéanamh ar ríomhphost chuig consultations.dsa@per.gov.ie

Cuir ainm iomlán an Chomhaontaithe um Chomhroinnt Sonraí “EILAS 018/211122 DSA le haghaidh LEO Sraith Sonraí Seirbhísí” isteach i líne ábhair do ríomhphoist. Ní ghlacfar ach le haighneachtaí a dhéantar chuig an seoladh ríomhphoist seo.

Nuair a bheidh an tréimhse comhairliúcháin phoiblí caite ní féidir glacadh le haighneachtaí.

Is iad na doiciméid tagartha:

EILAS 18/211122 Comhaontú Comhroinnte Sonraí (DSA) maidir le Sraith Sonraí Seirbhísí OFÁ.pdf*

*(Tabhair do d’aire go bhfuil ráiteas ón Oifigeach Cosanta Sonraí (OPIA) agus Measúnú Tionchair Príobháideachta Sonraí (DPIA) san áireamh sa doiciméad PDF seo freisin nuair is cuí).

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan