Déan iarratas air

Déan Iarratas ar Sheirbhísí agus ar Dheontais Pobail

Déan Iarratas ar Chead Pleanála Ar Líne
Is féidir leat a dhéanamh anois  iarratas pleanála ar líne. Caithfidh tú ar dtús Cláraigh ar an Tairseach rPhleanála

Deontas Pobail Feasachta Frithbhruscair & Frith-Ghraifítí 2023

Tacaíocht do ghrúpaí pobail chun cabhrú le stop a chur le bruscar agus le graifítí ina gceantar

Dáta deiridh: 5 pm Dé hAoine, 5th de mhí na Bealtaine 2023

Scéim Péinte d’Áitreabh Tráchtála 2023

Cabhrú leis an gcostas a bhaineann le péinteáil aghaidh tosaigh foirgneamh tráchtála/Gnó agus/nó comharthaíocht siopa lámhphéinteáilte laistigh de Chontae agus Chathair Chill Chainnigh.

Dáta deiridh: 5 pm Dé hAoine, 5th de Bhealtaine, 2023

Scéim Chaipitil Áiseanna Pobail & Cultúir 2023

Is é cuspóir na scéime seo freagairt don ghá atá le háiseanna áineasa agus cultúrtha níos fearr do ghrúpaí pobail trí dheontas caipitil a sholáthar.

Dáta deiridh: 12 meán lae, Dé hAoine, 19th de Bhealtaine, 2023

Scéim Deontais CLAR, 2023

Maoiniú do Thionscadail ar Mhionscála Tuaithe do thionscadail bhonneagair ar mhionscála i gceantair thuaithe le híosdeontas de €5,000 agus uasdeontas de €50,000

Dáta deiridh:  4pm Dé Céadaoin 24th de Bhealtaine, 2023

Scéim Féinchabhrach na Roinne Tithíochta

Chun cabhrú le tionóntaí údaráis áitiúil oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar a dtithe. Ní mór do thionóntaí incháilithe a gcíos a bheith cothrom le dáta, agus caithfidh Innealtóir na Comhairle oibreacha beartaithe a cheadú.

Dáta Deiridh Sínte: 5 pm Dé Céadaoin, 31st de Bhealtaine, 2023

Deontais Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine Scothaosta & Daoine faoi Mhíchumas

Roinnt roghanna deontais chun cabhrú le daoine scothaosta agus le daoine faoi mhíchumas oibreacha a dhéanamh atá riachtanach chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí dá riachtanais chóiríochta.

Scéim Deontais Dreasachta Rátaí 2023

Tá “Scéim Deontais Dreasachta Rátaí” 2023 ar fáil do gach íocóir Rátaí faoi réir téarmaí agus coinníollacha áirithe. Is féidir le híocóirí rátaí leas a bhaint as deontas 5.8% de luach a nÉileamh ar Rátaí 2023 (gan riaráistí a áireamh) suas go huasluach €250.

Scéim Deontais Feabhsúcháin Luaidhe Intíre

Sonraí ar dheontas rialtais a sholáthraíonn 100% de chostais suas le €5,000 chun píopaí luaidhe uisce óil a athsholáthar laistigh de theorainneacha do réadmhaoine.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan