Déan iarratas air

Déan Iarratas ar Sheirbhísí agus ar Dheontais Pobail

Déan Iarratas ar Chead Pleanála Ar Líne
Is féidir leat a dhéanamh anois  iarratas pleanála ar líne. Caithfidh tú ar dtús Cláraigh ar an Tairseach rPhleanála

Siopa Ilfhreastail le haghaidh Deontais

Deontas Bainistíochta Eastát, 2023

Tá an scéim deontais do 2023 oscailte anois, chun cáiliú le haghaidh cúnaimh ní mór iarratais a chur isteach thar ceann Cumainn Chónaitheoirí bunaithe ó Eastát Tithíochta de chuid Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

Dáta deiridh: 5 pm Dé hAoine, 23rd Márta, 2023

Deontas Ciste Seid na mBan

Deontais soláthraithe do Sheideanna na mBan i dtreo costais oibriúcháin (m.sh. costais leictreachais, costais téimh, costais árachais srl)

Dáta deiridh: 12 meán lae Dé hAoine 31úst Márta, 2023 

Ciste Tacaíochta Pobail 2023

Tacóidh an Ciste Tacaíochta Pobail le grúpaí pobail, go háirithe i gceantair faoi mhíbhuntáiste agus tá sé oscailte anois d’iarratais.

Dáta deiridh: 12 meán lae Dé hAoine 31úst Márta, 2023 

Scéim Deontas Taitneamhachta 2023

D’ullmhaigh Comhairle Contae Chill Chainnigh Scéim Deontais Taitneamhachta bliantúil chun cabhrú le comhlachtaí deonacha saoráidí taitneamhachta a sholáthar/a fheabhsú le linn 2023.

Dáta deiridh: 5 pm Dé hAoine, 31st Márta, 2023

Scéim Féinchabhrach na Roinne Tithíochta

Chun cabhrú le tionóntaí údaráis áitiúil oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar a dtithe. Ní mór do thionóntaí incháilithe a gcíos a bheith cothrom le dáta, agus caithfidh Innealtóir na Comhairle oibreacha beartaithe a cheadú.

Dáta deiridh: 5 pm Dé hAoine, 31st Márta, 2023

Deontas - Maoiniú Sheachtain na Rothar 2023

Is féidir le clubanna, scoileanna, ionaid oibre, grúpaí pobail agus eagraíochtaí cur isteach ar mhaoiniú chun a n-imeacht Seachtain na Rothar féin a eagrú mar chuid de cheiliúradh na bliana seo

Dáta deiridh: Dé Luain, 3rd Aibreán, 2023

Deontais Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine Scothaosta & Daoine faoi Mhíchumas

Roinnt roghanna deontais chun cabhrú le daoine scothaosta agus le daoine faoi mhíchumas oibreacha a dhéanamh atá riachtanach chun teach a dhéanamh níos oiriúnaí dá riachtanais chóiríochta.

Deontas Imeachta Pobail 2023

Tá scéim Deontais Imeachtaí Pobail Chomhairle Contae Chill Chainnigh oscailte anois. Cabhróidh an scéim deontais seo le lucht eagraithe imeachtaí pobail le forbairt, cur chun cinn agus reáchtáil imeachtaí pobail ar scála beag i gCill Chainnigh le linn 2023.

Scéim Deontais Dreasachta Rátaí 2023

Tá “Scéim Deontais Dreasachta Rátaí” 2023 ar fáil do gach íocóir Rátaí faoi réir téarmaí agus coinníollacha áirithe. Is féidir le híocóirí rátaí leas a bhaint as deontas 5.8% de luach a nÉileamh ar Rátaí 2023 (gan riaráistí a áireamh) suas go huasluach €250.

Scéim Deontais Feabhsúcháin Luaidhe Intíre

Sonraí ar dheontas rialtais a sholáthraíonn 100% de chostais suas le €5,000 chun píopaí luaidhe uisce óil a athsholáthar laistigh de theorainneacha do réadmhaoine.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan