Maoiniú Seid na bhFear faoin gClár Feabhsaithe Pobail 2019

Dáta deiridh: 4pm Dé Luain 30 Meán Fómhair 2019

Tá €0.5m leithdháilte ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chun trealamh caipitiúil nó mionoibreacha caipitil a mhaoiniú i bhFear Seideanna, seo mar thoradh ar phlé le Cumann Seideanna na bhFear in Éirinn. Is ciste imfhálaithe é an maoiniú nua seo, faoin bPobal reatha. Clár Feabhsúcháin. Tá an próiseas iarratais á riar ag Coiste Áitiúil Forbartha Pobail Chill Chainnigh (LCDCanna) i gCill Chainnigh.

Is féidir iarratais ar an maoiniú imfhálaithe seo a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais iniata.
Tá gach Seid Fear in Éirinn atá cleamhnaithe le Cumann Seideanna Fear na hÉireann i dteideal iarratas a dhéanamh. Tá Seideanna na mBan i dteideal iarratas a dhéanamh freisin.

Foirmeacha iarratais ar fáil anseo:

Foirm iarratais LCDC Chill Chainnigh 2019 Mens Sheds.pdf (méid 593.3 KB)

 

 

Má tá aon cheist eile agat déan teagmháil le Cora Nolan:
Fón: 0567794931
Ríomhphost: Commmunity@kilkennycoco.ie

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan