Folúntas - Ceannaire Tionscadail IS - Cibearshlándáil

Dáta Deiridh: Déardaoin 6 Aibreán, 4 pm

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

Lorgaítear iarratais ó dhaoine cáilithe don phost seo a leanas:

IS CEANNAIREACHT AN TIONSCADAIL – SLÁNDÁIL CIIBRE

[COMÓRTAS OSCAILTE]

Uimhir Thagartha an Chomórtais: 2023/O/P/T/17

Scála Tuarastail: Tagann an scála tuarastail reatha don phost ó €55,022 ar a laghad den scála go € 71,529 uasta den scála lena n-áirítear LSIanna

Bunófar Painéal óna bhféadfar folúntais Bhuan/Sealadach/Téarma Socraithe/Cuspóir Sonrach agus nuair is cuí Gníomhú ar Níos Airde a líonadh. 

Is é an dáta deiridh chun iarratais chomhlánaithe a fháil:  Déardaoin 6th Aibreán 2023, at 4.00 in

An Foirm Iarratais mar aon leis an Leabhrán Treorach Earcaíochta is féidir é a fháil ó na naisc seo a leanas:

Coimeádann Comhairle Contae Chill Chainnigh an ceart aici féin iarrthóirí a ghearrliostú ag féachaint do riachtanais an phoist, chomh maith le haon eolas atá san Fhoirm Iarratais.

IS FOSTÓIR COMHIONANNAS DEISEANNA Í COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan