Folúntas - Ceann Garraíodóir

Dáta Deiridh: Dé Céadaoin 22 Márta, 4 i.n

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

Lorgaítear iarratais ó dhaoine cáilithe don phost seo a leanas:

CEANN GAIRDIRÍ

 [COMÓRTAS OSCAILTE]

Uimhir Thagartha an Chomórtais: 2023/O/P/O/16

Scála Tuarastail: Is é an scála tuarastail reatha don phost €716.44 (íosmhéid scála) chun €834.92 (uasscála) Tagraíonn Ciorclán EL 01/23.

Bunófar Painéal óna bhféadfar folúntais ábhartha a líonadh.

Is é an dáta deiridh chun iarratais chomhlánaithe a fháil: Dé Céadaoin 22nd Márta 2023, ag 4.00 i.n

An Foirm Iarratais mar aon leis an Leabhrán Treorach Earcaíochta is féidir é a fháil ó na naisc seo a leanas:

Coimeádann Comhairle Contae Chill Chainnigh an ceart aici féin iarrthóirí a ghearrliostú ag féachaint do riachtanais an phoist, chomh maith le haon eolas atá san Fhoirm Iarratais.

IS FOSTÓIR COMHIONANNAS DEISEANNA Í COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan