Gearáin a Rinneadh i gCoinne Comhaltaí Tofa

Comhaontaíodh Prótacal náisiúnta chun déileáil le gearáin i gcoinne Comhaltaí Tofa.  

Foirm Phrótacail & Ghearáin

Prótacal le hAghaidh Déileáil le Gearáin arna nDéanamh i gCoinne Comhaltaí Tofa de Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Cód Iompair do Chomhairleoirí - Foirm Ghearáin

Prótacal & Foirm Ghearáin

Prótacal chun déileáil le gearáin a dhéantar i gcoinne Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Cód Iompair do Chomhairleoirí - Foirm Ghearáin

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan