Ról na gCeantar Bardasach

Ról & Freagrachtaí na gCeithre Cheantar Bardasach & a mbunú faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014

Ról na gCeantar Bardasach.

Bunaíodh Ceantair Bhardasacha nuair a ritheadh ​​an tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014. I gCill Chainnigh athbhreithníodh na Toghcheantair go ceithre Thoghcheantar mar seo a leanas;

  • Caisleán an Chomair,
  • Cathair Chill Chainnigh Thoir
  • Cathair Chill Chainnigh Thiar
  • Baile an Phoill,

Bunaíodh 3 Cheantar Bardasach mar a leanas:

· Ceantar Bardasach Chaisleán an Chomair (lena n-áirítear Toghcheantar Chaisleán an Chomair)

· Ceantar Bardasach Bhaile an Phoill (Toghcheantar Bhaile an Phoill san áireamh)

· Ceantar Bardasach Chathair Chill Chainnigh (lena n-áirítear an dá Thoghcheantar, Cathair Chill Chainnigh Thoir & Thiar)

Cuimsíonn comhaltaí na Comhairle a toghadh ó na Toghcheantair laistigh de na Ceantair Bhardasacha an Chomhairle don Cheantar Bardasach.

Toghann na Ceantair Bhardasacha Cathaoirleach & Leas-Chathaoirleach go bliantúil, glacann siad buanorduithe chun stiúradh cruinnithe a rialáil, glacann siad sceidil oibreacha bardasach, tá údarás acu feidhmeanna forchoimeádta a dhéanamh, monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm clár oibre, toscairí a fháil, bualadh le gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile. , ceisteanna áitiúla a bhaineann leis an gCeantar Bardasach a ardú, a phlé agus cinneadh a dhéanamh orthu

Tá sonraí na 24 Chomhalta Tofa ar fáil anseo agus tá siad leagtha amach ar bhonn Ceantar Bardasach

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan