Ról na gCoistí um Beartais Straitéiseacha

Ról na SPCanna.

Ról na gCoistí um Beartais Straitéiseacha

Tá Scéim Coiste Beartais Straitéisigh forbartha ag Comhairle Contae Chill Chainnigh a bheidh comhthreomhar le saolré na Comhairle nua-thofa, 2014 go 2019. Is é ról na CPS ná cabhrú leis an gComhairle beartas a cheapadh, a fhorbairt agus a athbhreithniú; go léireoidh siad príomhfheidhmeanna nó seirbhísí údaráis áitiúil laistigh den chomhthéacs níos leithne, go mbeidh siad in oiriúint do mhéid, do bhallraíocht agus d’acmhainní riaracháin údaráis áitiúil agus aon trian dá bhallraíocht a tharraingt ó earnálacha a bhaineann le hobair na gcoistí. Tugann na SPCanna comhaltaí tofa agus daoine atá ag obair go gníomhach le comhlachtaí sóisialta, eacnamaíocha, cultúrtha agus comhshaoil ​​le chéile chun polasaithe a bhaineann le seirbhísí na comhairle a fhorbairt agus a athbhreithniú. Cuireann na CPS tuairimí seachtracha ar fáil do chomhaltaí tofa agus iad ag comhlíonadh a ról straitéiseach i bhforbairt an údaráis áitiúil, lena n-áirítear a rólanna forbartha beartais agus maoirseachta laistigh den údarás áitiúil.

Tá sonraí ballraíochta iomlán na 5 CPS ar fáil anseo

Tá Cláir agus Miontuairiscí na gCruinnithe SPC ar fáil anseo

Tá Scéim SPC glactha ar fáil anseo

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan