Comhairle do Ghrúpscéimeanna Uisce ar an choróinvíreas COVID-19

Comhairle na Cónaidhme Náisiúnta um Ghrúpscéimeanna Uisce

Nóta comhairle de chuid Chónaidhm Náisiúnta na nGrúpscéimeanna Uisce dar teideal ‘Comhairle NFGWS do ghrúpscéimeanna uisce i bhfianaise scaipeadh leanúnach an choróinvíris COVID-19.

Nóta Comhairle 19 maidir le COVID-1

Is é cuspóir an nóta comhairle seo ná:

  • Treoir a sholáthar maidir le pleanáil theagmhasach do GWSanna chun leanúnachas an tsoláthair a chinntiú agus chun cosc ​​a chur ar leathadh breise an víris COVID-19 trí tharchur pobail,
  • Aibhsigh gur cheart do mhodhanna traidisiúnta cóireála uisce a úsáideann scagachán agus díghalrú an víreas COVID-19 a dhíghníomhachtú.

Íoslódáil - Nóta Comhairle NFGWS ar Covid-19 agus GWSs 10-03-2020.pdf (méid 756.4 KB)

Nóta Comhairle 19 maidir le COVID-2

Is é cuspóir an dara nóta comhairle seo ná comhairle agus treoir bhreise a chur ar fáil do bhoird ghrúpscéimeanna agus do lucht bainistíochta maidir le dhá shaincheist le linn na ráige COVID-19:

  • Bainistíocht oibriúcháin; agus
  • Bainistíocht airgeadais.

Íoslódáil - Nóta Comhairle 2 NFGWS GWS ar Covid -19 20-03-2020.pdf (méid 111 KB)

 

Treoir ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331499

Achoimre Theicniúil ag tabhairt achoimre ar threoir na hEagraíochta Domhanda Sláinte ar uisce, sláintíocht atá ábhartha maidir le víris (lena n-áirítear coronaviruses).
Tá an treoir theicniúil seo scríofa go háirithe do chleachtóirí agus soláthraithe uisce agus sláintíochta.

Comhairle FSS

https://www.hse.ie/eng/services/list/1/environ/advice-note-on-covid-19-in-chlorinated-drinking-water-supplies-and-chlorinated-swimming-pools.pdf

Nóta comhairle ó FSS ar COVID-19 i soláthairtí uisce óil clóirínithe.

Is féidir aon cheisteanna a chur chuig an Aonad Uisce Tuaithe ag tuath.water@housing.gov.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan