Tairiscint tí, tabhair dóchas don Úcráin

tairiscint-baile-dóchas

An bhfuil teach, árasán nó teach saoire agat nach bhfuil in úsáid faoi láthair? Smaoinigh le do thoil é a thairiscint dóibh siúd atá ag teitheadh ​​​​cogadh san Úcráin.

Tá achomharc á dhéanamh ag Comhairle Contae Chill Chainnigh ar thairiscintí maoine neamháitithe chun tithe sealadacha a sholáthar do mhuintir agus do theaghlaigh na hÚcráine.

Tá an glao mar chuid de thionscnamh nua rialtais, arna stiúradh ag údaráis áitiúla.

Tá íocaíocht aitheantais saor ó cháin de €800 in aghaidh na míosa ar fáil do réadmhaoin a úsáidtear chun cóiríocht a thabhairt dóibh siúd a thagann ón Úcráin. Is ráta méadaithe íocaíochta é seo a bheidh i bhfeidhm ó 1 Nollaig 2022.

Faoin gclár nua, glacfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh tairiscintí ar thithe, árasáin nó tithe saoire mar chóiríocht shealadach, déanfaidh siad idirchaidreamh le húinéirí chun oiriúnacht a mheas, agus socróidh siad go n-úsáidfidh muintir agus teaghlaigh na hÚcráine iad.

Is féidir le húinéirí maoine tithe a thairiscint ag tairiscintabhaile.ie nó trí theagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil ina bhfuil an réadmhaoin lonnaithe. Tuilleadh eolais.

Ní glao ar mhaoin chomhroinnte é seo. Má tá réadmhaoin nó seomra roinnte agat le tairiscint, déan teagmháil le do thoil le Crois Dhearg na hÉireann.

Cad atá i gceist?

1 Céim

Tairiscint do mhaoin ag tairiscintabhaile.ie nó trí theagmháil a dhéanamh leis an údarás áitiúil do do mhaoin.

2 Céim

Rachaidh an t-údarás áitiúil i dteagmháil leat chun roinnt sonraí a dhearbhú, chun an próiseas a phlé leat agus chun aon cheisteanna atá agat a fhreagairt.

3 Céim

Má tá tú sásta dul ar aghaidh, agus go bhfuil do mhaoin oiriúnach, socróidh an t-údarás áitiúil measúnú a dhéanamh ar an réadmhaoin. Tá sé seo amhlaidh toisc go gcaithfidh réadmhaoine íoschaighdeáin áirithe a chomhlíonadh agus cuidíonn an measúnú freisin lena chinntiú gur féidir leis an údarás áitiúil teacht ar an meaitseáil is fearr don réadmhaoin.

4 Céim

Cuirfidh an t-údarás áitiúil in iúl duit má chomhlíonann an réadmhaoin an caighdeán riachtanach.

Má chomhlíonann an réadmhaoin na caighdeáin riachtanacha, cuirfidh an t-údarás áitiúil tús le hobair chun an réadmhaoin a mheaitseáil leis an duine nó an teaghlach Úcráinis is oiriúnaí a bhfuil cóiríocht de dhíth orthu.

Mura gcomhlíonann an réadmhaoin na caighdeáin riachtanacha, tabharfaidh an t-údarás áitiúil tuilleadh faisnéise duit faoi na saincheisteanna a bhí ann agus conas a d’fhéadfaí dul i ngleic leo.

5 Céim

Nuair a bheidh duine nó teaghlach Úcránach oiriúnach sainaitheanta agus nuair a chomhaontaíonn siad gur mian leo glacadh leis an tairiscint, cuirfidh an t-údarás áitiúil é sin in iúl duit agus éascóidh siad teagmháil idir tú féin agus an duine nó an teaghlach.

Cuirfidh an t-údarás áitiúil comhaontú ceadúnais teimpléid ar fáil duit freisin, ar féidir leat a roghnú a oiriúnú nó a shíniú leis an tairbhí sula mbogann sé isteach.

Tar éis bogadh isteach agus le linn an fhanachta

Le linn an tsocraithe, coinneoidh an t-údarás áitiúil i dteagmháil leat agus leis an duine nó leis an teaghlach Úcráinis agus tairgfidh sé tacaíocht más gá.

Tá eolas iomlán ar fáil ag tairiscintabhaile.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan