Cead Cuairteora - Rochtain Amháin

 • Féadfaidh cónaitheoir iarratas a dhéanamh ar cheadúnas cuairteoirí má tá cónaí air/uirthi i ‘Ceantar Rochtana Amháin’ mar atá i bhFodhlíthe um Rialú Páirceála 2012 de chuid Chomhairle Buirge Chill Chainnigh.
 • Limistéir rochtana amháin: Ascaill an tSéipéil, Plás De Loughry, Páirc Osraí, Clós Phádraig, Forbairt Tithíochta Ashursht, Forbairt Tithíochta Chúirt Ashleigh, Cearnóg/Sráid Thomáis.
 • Ceadaítear uasmhéid de chead amháin in aghaidh an tí.
 • Níl aon teorainn ama leis an gCeadúnas Cuairteora seo a úsáid i Limistéir Rochtana Amháin.
 • Beidh an Ceadúnas le húsáid sa limistéar mar atá léirithe ar an gcead.
 • Ní chinntíonn seilbh ar Chead Páirceála do Chuairteoirí go mbeidh spás páirceála ag an sealbhóir ag am ar bith ar an tsráid a shonraítear ar an gceadúnas.
 • Ní ghlacfar le hiarratais neamhshínithe nó neamhiomlán.
 • Ní fhéadfaidh an cead a úsáid ach amháin ag an duine a thugann cuairt ar an gcónaitheoir, a ghlaonn air nó a fhanann leis nó a bheidh fostaithe ag an gcónaitheoir chun oibreacha a dhéanamh ar an teaghais sin.
 • Is ar shealbhóir an cheadúnais amháin atá an fhreagracht as Ceadúnas Cuairteora a athnuachan don ‘Limistéar Rochtana Amháin’.

 

Cad a theastaíonn uaim le haghaidh ceadúnas páirceála do chuairteoirí i 'Limistéar Rochtana Amháin'?

 • Foirm Iarratais Chomhlánaithe
 • Dhá Bhille Fóntais baile le déanaí i d'ainm don seoladh a bhfuil an cead á lorg dó, (.i. leictreachas, gás, teileafón líne talún) nó Doiciméid Airgeadais (cárta creidmheasa, cuntas bainc, ráitis comhar creidmheasa).
 • Táille €20 (costais riaracháin).
 • Má tá cónaí ort i gcóiríocht ar cíos ní mór duit cóip de do Leabhar Cíosa/Comhaontú Cíosa agus cóip de do litir dheimhnithe ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (PTRB) a chur isteach ag admháil clárú na tionóntachta leis an BTCP agus dáta éaga do thionóntachta. tionóntacht.

Íoslódáil Foirm Iarratais

Íoslódáil - Cead Rochtana do Chuairteoirí Amháin - Meán Fómhair 2019.docx (méid 36.7 KB)

Meán Fómhair 2019 Nuashonraithe

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan