Fodhlíthe Seasta Ceaptha

Fodhlíthe na Seastán Ceaptha 2010

COMHAIRLE Buirge Chill Chainnigh (dá ngairtear “an Chomhairle Buirge” anseo feasta) i bhfeidhmiú na gcumhachtaí atá dílsithe dóibh le hAlt 84 (arna ionadú le hAlt 15 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2002 [Uimh 12 de 2002]) den Acht um Thrácht ar Bhóithre 1961 (Uimh. 24 de 1961) agus tar éis dul i gcomhairle le Coimisinéir an Gharda Síochána leis seo, déanann sé na Fodhlíthe seo a leanas maidir leis an limistéar arb é Buirg Chill Chainnigh é.

 

Tuarascáil Iomlán

Íoslódáil an tuarascáil ar Seasamh Ceaptha Fodhlíthe

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan