Achomhairc

Fógra um Chion Muirear Seasta a Achomharc

Feidhmíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh córas Páirceála Ar an tSráid réamhíoctha agus Córas Bacainn dá carrchlóis.

Ní mór do thiománaithe cloí le Fodhlíthe Carrchlós Chomhairle Buirge Chill Chainnigh 2010 agus Fodhlíthe Rialaithe Páirceála 2012 agus Fodhlíthe Seastán Ceaptha 2010. Ní mór do thiománaithe cloí leis na Rialacháin Páirceála Náisiúnta a rialaíonn páirceáil mhídhleathach. eg páirceáil ar línte buí dúbailte, línte buí singil, ar chosán nó ar acomhal nó ag cur isteach ar shreabhadh an tráchta.

Forfheidhmíonn Comhairle Contae Chill Chainnigh Fodhlíthe Páirceála Chomhairle Buirge Chill Chainnigh agus na rialacháin Náisiúnta trí Chionta Muirear Seasta a eisiúint.

Má fhaigheann tú Cion Muirear Seasta agus más mian leat é seo a dhíospóid, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh, is nós imeachta achomhairc neamhreachtúil é seo.

 • tabhair faoi deara, le do thoil, nach gcuireann achomharc a fhaightear stop leis an méid ama a bhaineann leis an gcion.
 • is tusa atá freagrach as aon mhéadú ar an bpionós beag beann ar aon mhoill a d’fhéadfadh tarlú.
 • ie tar éis 28 lá (lena n-áirítear an deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc, beidh an fhíneáil a mhéadú faoi 50%. Tá suas go dtí lá 56 chun an fhíneáil a íoc, tar éis lá 56 an fhíneáil a phróiseáil go huathoibríoch le haghaidh cúirte.
 • má chinneann tú an cion muirear seasta a íoc, cuirfear d'achomharc ar ceal.

Ba cheart an fhaisnéis seo a leanas a áireamh in achomharc:

 • Ainm, seoladh agus uimhir chláraithe feithicle an achomharcóra
 • Foirm achomhairc chomhlánaithe, atá ar fáil ó Halla an Chontae nó ar fáil le híoslódáil ag an nasc thíos, nó litir scríofa ag cur síos ar na cúiseanna atá leis an achomharc.

Sonraí Ráiteas Príobháideachta - Próiseas Achomhairc um Fhíneálacha Páirceála

Cliceáil le haghaidh Foirm Achomhairc anseo

Ní mór gach achomharc a scríobh go soiléir agus inléite.

Tabhair do d’aire, le do thoil, NÍ FÉIDIR ACHOMHAIRC A GHLACADH I dTAOBH AON CHIONTA SEO A LEANAS:

 1. Páirceáil ar Línte Buí Dúbailte
 2. Páirceáil ar bhealach a d’fhéadfadh a bheith ina bhac, m.sh. páirceáil ar chosán nó ar chúinne
 3. Páirceáil i mBá do Dhaoine faoi Mhíchumas gan Ceadúnas Míchumais bailí a thaispeáint
 4. Feithicil a pháirceáil ar bhealach toirmiscthe, ie páirceáil lasmuigh de chuan marcáilte i gcarr poiblípháirc nó i limistéar hatched icarrchlós poiblí.
 5. Tá cosc ​​ar pháirceáil in áit, m.sh. Cuan Bus, Céim Tacsaithe nó Limistéar do Chónaitheoirí Amháin.
 6. Páirceáil i mBá Luchtaithe gan diosca cánach tráchtála a thaispeáint, ar feadh níos faide ná an t-am ceadaithe nó gan breathnú ar lódáil nó ar dhíluchtú.
 7. Nó páirceáil mhídhleathach ar bith eile

 

Ar d’achomharc a fháil:

 • Ar d’achomharc a fháil, próiseálfaimid an t-achomharc de réir nós imeachta an achomhairc.
 • Déanfar an t-achomharc a mheas i dteannta na fianaise a sholáthróidh an maor tráchta i ndáil le heisiúint an ticéid.
 • Cuirfimid an cinneadh in iúl duit i scríbhinn.
 • Déanfaimid sonraí d'achomharc a thaifeadadh chun críocha rialaithe agus iniúchta.

 

Ba cheart achomhairc a sheoladh chuig:
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Roinn Tráchta
Halla an Chontae
Sráid Eoin
Chill Chainnigh.

Teileafón: 056-7794540.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan