Ráiteas - Cuireann an RSA Seirbhís Tástála Tiomána ar fionraí go dtí 29 Márta 2020

Ráiteas - Cuireann an RSA Seirbhís Tástála Tiomána ar fionraí go dtí 29 Márta

Dé hAoine 13 Márta. Tar éis chinneadh an Rialtais bearta a thabhairt isteach chun moill a chur ar leathadh an choróinvíris (Covid-19) d’iarr an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) agus fuair sé comhairle ó na húdaráis sláinte poiblí atá ag bainistiú na géarchéime sláinte poiblí seo. Bunaithe ar an gcomhairle sin táimid ag cur na tástálacha tiomána go léir ar fionraí tar éis críochnú na tástála deiridh inniu Dé hAoine 13 Márta 2020.

Mairfidh fionraí na dtástálacha tiomána go dtí 29 Márta 2019 agus coinneofar é seo faoi athbhreithniú.

Tuigimid go gcruthóidh sé seo míchaoithiúlacht dár gcustaiméirí, ach is é an beart ceart é a ghlacadh i bhfianaise na comhairle sláinte poiblí maidir le fadú sóisialta agus i bhfianaise nádúr pearsanta na seirbhíse tástála tiománaithe. Tá tástálaithe tiománaithe an RSA i gcóngar do dhaoine den phobal, i spás teoranta, ar feadh suas le 40 nóiméad ar gach tástáil tiomána.

Déanfar an tástáil a athsceidealú saor in aisce dóibh siúd a bhfuil tástáil tiomána sceidealaithe acu le linn na tréimhse seo agus beimid i dteagmháil go díreach leis na hiarrthóirí sna laethanta amach romhainn. Foilseofar nuashonruithe maidir le hath-thosú na dtrialacha tiomána ar rsa.ie agus ar mheáin shóisialta an RSA.

Dóibh siúd ar mian leo gnáthiarratas a dhéanamh ar thástáil tiomána cuir in iúl dúinn go bhfuilimid ag leanúint ar aghaidh ag fáil agus ag próiseáil iarratais mar is gnách. Ní dhéanfar coinní a sceidealú i gcásanna den sórt sin, áfach, go dtí go n-atosóidh an tseirbhís tástála tiománaithe.

Nuair a bhíonn cúinsí eisceachtúla ann m.sh. tiománaithe éigeandála agus seirbhísí riachtanacha, a dteastaíonn tástáil tiomána uathu, déanfaimid gach iarracht réasúnach chun freastal ar na custaiméirí seo.

CRÍOCH

Roinn Cumarsáide an RSA: 096 25008

 

An Roinn Cumarsáide

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, Páirc Ghnó Ghleann na Muaidhe,
Cnoc an tSagairt, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo, F26 V6E4.
Teil. (096) 25008, logánta 1890 40 60 40
www.rsa.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan