bóithre

Rannóg na mBóithre Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Tá 3 ghrúpa laistigh de rannóg Bóithre Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

1. Bóithre Ginearálta (Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh)

Tá freagracht ar Bóithre Ginearálta as cothabháil bóithre, deisiúcháin, tionscadail bóithre áitiúla, sábháilteacht bóithre, soilsiú poiblí agus droichid. Tá sonraí teagmhála le haghaidh oifigí ceantair Bóithre agus Oifigí Halla an Chontae sa chuid seo. Is féidir leat foirmeacha iarratais a fháil freisin le haghaidh ceadanna a bhaineann le Bóithre agus foirmeacha iarratais.

Oifig Ghinearálta Bóithre, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.
Teileafón: (056 7794060) Facs: (056 7794004)

Ríomhphost: bóithre@kilkennycoco.ie

Eolas Teagmhála d’Oifigí Ceantair Áitiúil:

  • Oifig Ceantair Chaisleán an Chomair - Nancy Byrne, Teileafón: (056) 7794450
  • Oifig Ceantair Phort an Chalaidh - Oonagh Bannon, Teileafón: (051) 831370
  • Oifig Ceantair Chill Chainnigh - Teileafón: (056) 7794516
  • Oifig Ceantair Challainn - Carmel Brett, Teileafón: (056) 7755520
  • Oifig Ceantair Bhaile Mhic Andáin - Marian Fennelly, Teileafón: (056) 7793340

2. Tionscadail Bóithre

Tá freagracht ar Thionscadail Bóithre as mórthionscadail bóithre náisiúnta atá ar siúl i gComhairle Contae Chill Chainnigh mar chuid den Phlean Forbartha Náisiúnta. Anseo is féidir leat faisnéis a fháil ar na tionscadail éagsúla agus nuashonruithe ar thionscadail, tuarascálacha, faisnéis maidir le roghnú bealaí agus ráitis tionchair timpeallachta a fheiceáil. Chun eolas a fháil ar scéimeanna bóithre náisiúnta eile nach bhfuil liostaithe anseo féach le do thoil http://tii.ie/ Infrastruchtúr Iompar Éireann (Cumasc an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta agus an Ghníomhaireacht um Fháil Iarnród in 2015).

Scéim Bóthair an M8/N8 Ó Cúlach go Caiseal

N9-N10 Scéim Bóthair Bhaile an Phaoraigh go Port Láirge

Seachbhóthar N24 Mooncoin

Scéim N25 Port Láirge go Gleann Mór

 

3. Dearadh Bóthair (Oifig na mBóithre, 1 Sráid an Déin, Cill Chainnigh)

Tá freagracht ar Dhearadh Bóithre as Bóithre agus córais tráchta a dhearadh ar fud Chontae Chill Chainnigh. Is féidir leat eolas ginearálta, nuashonruithe ar thograí dearaidh scéimeanna Bóithre agus sonraí teagmhála don Rannóg um Dhearadh Bóithre a fháil anseo.

Rannóg Dearaidh Bóthair, Oifig na mBóithre, 1 Sráid an Déin, Cill Chainnigh.

Teileafón: (056) 7794300 Facs: (056) 7794313

Grianghraf ón aer den N24

Seachbhóthar N24 Bhaile an Phoill / Fhiodh Dúin - Cuid den Bhóthar Nua ag taispeáint Droichead Bhóthar Tiobraid Árann

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan