Scéim Faoisimh Tuilte Bhéal Átha hÉil

Béal Átha hÉil, Cill Chainnigh, Scéim Faoisimh Tuilte

FRS Bhéal Átha hÉil

Cheap Comhairle Contae Chill Chainnigh DBFL Consulting Engineers i mí an Mhárta 2020 chun scéim faoisimh tuilte inbhuanaithe a fhorbairt do Bhéal Átha hÉil. Tá an scéim maoinithe ag Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) mar chuid den chiste náisiúnta €1bn a d’fhógair an Rialtas i mBealtaine 2018.

Is é cuspóir an tionscadail seo ná Scéim Fóirithinte Tuilte a aithint, a dhearadh agus a thógáil, atá inghlactha go teicniúil, go sóisialta, go comhshaoil ​​agus go heacnamaíoch, chun an baol ó thuilte do Phobal Bhéal Átha hÉil a mhaolú.

Tá 5 Chéim chun an tionscadal a sheachadadh:

  • Céim 1: Forbairt & Dearadh Scéime (An Chéim Reatha - tosaithe i Márta 2020)
  • Céim 2: Pleanáil
  • Céim 3: Tairiscint
  • Céim 4: Tógáil
  • Céim 5: aistriú


Naisc:

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan