Clinicí Réamhphleanála

Clinicí Réamhphleanála

Tabhair faoi deara: Tá Clinicí Pleanála ar siúl ar an teileafón faoi láthair.

Reáchtálann Comhairle Contae Chill Chainnigh Clinicí Réamhphleanála chun cabhrú leo siúd le spéis in iarratas a dhéanamh ar chead pleanála (comhairliúchán réamhiarratais) nó i ag tabhairt freagra ar iarratais ar thuilleadh faisnéise ar iarratais phleanála atá ann cheana féin.

Tá sé riachtanach coinne a dhéanamh le haghaidh glao gutháin Réamh-Phleanála leis an bPleanálaí Ceantair. Féadfaidh an t-iarratasóir, a chomhairleoir teicniúil nó a n-ionadaí poiblí tofa coinne a lorg. Chun coinne a shocrú le haghaidh glao gutháin réamhphleanála leis an bPleanálaí Limistéir Áitiúil ní mór duit glaoch ar an Oifig Ceantair Áitiúil ábhartha a eagróidh coinne duit - féach le do thoil ar uimhreacha teagmhála na nOifigí Ceantair Áitiúil sa tábla thíos.

Murar féidir an glao réamhphleanála a éascú ar an lá ainmnithe déanfar coinne don chéad chlinic eile a bheidh ar fáil.

Seiceáil an léarscáil le do thoil anseo  chun an Ceantar Pleanála Áitiúil ábhartha a chinneadh maidir le do shuíomh molta.

Reáchtáiltear na clinicí mar seo a leanas: -

Ceantar Pleanála ÁitiúilUimhir TeagmhálaClinic
Callan
Oifig Cheantair Challainn
(056) 7755520Dé Céadaoin
Caisleán an Chomair
Oifig Cheantair Chaisleán an Chomair
(056) 4440550Dé Céadaoin
Purláin Chill Chainnigh
Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
(056) 7794010Dé Céadaoin
Baile Mhic Andáin, Tuaithe & Uirbeach
Oifig Cheantair Bhaile Mhic Andáin
(056) 7793340Déardaoin
Baile an Phoill & Port an Chalaidh
Oifig Cheantair Bhruach an Chalaidh
(051) 831370Dé Céadaoin

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan