Naisc Reachtaíochta

Reachtaíocht a Bhaineann le Pleanáil in Éirinn

Naisc Reachtaíochta

Tugadh isteach córas pleanála na hÉireann ar an 1 Deireadh Fómhair 1964, nuair a tháinig “An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963” i bhfeidhm.

Tá Éire uathúil i measc na dtíortha Eorpacha freisin sa mhéid is go bhfuil córas achomharc pleanála tríú páirtí neamhspleách aici atá á fheidhmiú ag An Bord Pleanála.

Tá naisc chuig na doiciméid tábhachtacha reachtúla pleanála ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. www.gov.ie.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan