Máistirphlean Loch Mocháis

Glacadh le Máistirphlean do Loch Mocháisc i mí an Mheithimh 2023

Glacadh le Máistirphlean do Loch Mocháisc

Glacadh le Máistirphlean Loch Mocháis 2023 ag cruinniú na Comhairle an 19 Meitheamh 2023. Tá doiciméid an Phlean ar glacadh leis ar fáil thíos. 

Glactha-Loughmacask-Masterplan-2023.pdf (méid 47.5 MB)

Loughmacask-MP_SEA-Statement_June-2023-FINAL.pdf (méid 939.5 KB)

Loughmacask-MP_SSFRA-Rpt_June-2023-FINAL.pdf (méid 5.1 MB)

Loughmacask-MP_SEA-Rpt_June-2023-FINAL.pdf (méid 3.9 MB)

Loughmacask-MP_SEA-Rpt-NTS_June-2023-FINAL.pdf (méid 1.9 MB)

Loughmacask-MP-AASR-and-NIR---FINAL.pdf (méid 3.4 MB)

Le haghaidh tuilleadh eolais, seol ríomhphost chuig ourplan@kilkennycoco.ie 

Dréacht-Mháistirphlean do Loch Mocháis - Fógra faoi Leasuithe Ábhartha Beartaithe

Nuashonrú Aibreán 2023

Imlíne ar an bpróiseas Loch Mocháisc

Tugann Comhairle Contae Chill Chainnigh leis seo fógra faoi Leasuithe Ábhar Molta ar an Dréacht-Mháistirphlean do Loch Mochásc a thaispeáint go poiblí agus cuireann sí cuireadh chuig aighneachtaí nó tuairimí ar na leasuithe seo.

Oíche Eolais

Reáchtálfar tráthnóna faisnéise poiblí buail isteach i Halla Comharsanachta Naomh Cainneach, 22-28 Faiche Butt, Na Gairdíní, Cill Chainnigh, R95 X72P ar Dé Luain, 8 Bealtaine, 2023 ó 7 go 9pm áit a mbeidh na leasuithe ar taispeáint agus foireann na Comhairle ar fáil lena bplé.

Féadfar an Dréacht-Mháistirphlean agus na leasuithe atá beartaithe air, an Tuarascáil Scagtha le haghaidh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus an Tuarascáil Scagtha le haghaidh Measúnú Cuí a iniúchadh ó Dé hAoine 21 Aibreán 2023 – Dé hAoine 26 Bealtaine 2023 (an dá dháta san áireamh) ag na láithreacha seo a leanas:

 • Ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin na Comhairle: comhairligh.kilkenny.ie 
 • Oifig Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
 • Leabharlann Chathair Chill Chainnigh, Cé Sheáin, Cill Chainnigh
 • Halla Comharsanachta Naomh Cainneach, 22-28 Faiche Butt, Na Gairdíní, Cill Chainnigh, R95 X72P 

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí ar na leasuithe a chur faoi bhráid na Comhairle agus ní mór iad a bheith faighte ag 5pm Dé hAoine, 26 Bealtaine, 2023. Is féidir aighneachtaí a dhéanamh:

 • ar líne ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin na Comhairle: comhairligh.kilkenny.ie
 • ar ríomhphost chuig ourplan@kilkennycoco.ie nó
 • i scríbhinn chuig: An Pleanálaí A./Sinsearach, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirfear gach aighneacht ar fáil don phobal le breathnú air ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin Chomhairle Contae Chill Chainnigh le linn an phlean a dhéanamh.
tréimhse. Coinneoidh Comhairle Contae Chill Chainnigh le gach sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil faoi rún. Ní choinneoimid do shonraí ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá don
cuspóir an Mháistirphlean seo agus de réir Bheartas Coinneála Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus na reachtaíochta ábhartha um Chosaint Sonraí.

Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacfar le haighneachtaí déanacha.
Denis Malone
A./Stiúrthóir Seirbhísí
Comhairle Contae Chill Chainnigh

Nuashonraithe 3 Deireadh Fómhair 2022

Seisiúin Faisnéise Poiblí Breise agus síneadh leis an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí

Tá an Dréacht-Mháistirphlean do Loch Mocháisc ar taispeáint go poiblí faoi láthair. Reáchtálfar seisiún faisnéise poiblí breise agus cruinniú pobail don Mháistirphlean i Halla Comharsanachta Naomh Cainneach, 22-28 Faiche Butt, Gairdíní, Cill Chainnigh, R95 X72P mar a leanas:

 • Dé Luain 10 Deireadh Fómhair 5pm-7pm Buail isteach - Is é cuspóir an tseisiúin Faisnéise ná deis a thabhairt don phobal féachaint ar an Dréachtphlean agus labhairt le ball den fhoireann phleanála chun soiléiriú a fháil ar cheisteanna roimh aighneachtaí a dhéanamh. Tá fáilte roimh chách, ní gá coinne a dhéanamh.
 • Dé Luain 17 Deireadh Fómhair, 2022 7pm - 9pm Cruinniú pobail - Tabharfar cur i láthair ar an bPlean ag 7pm, agus beidh seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh sin.

Tá síneadh curtha anois leis an amlíne le haghaidh iniúchadh an Mháistirphlean agus na Doiciméid Chomhshaoil ​​a théann leis agus an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí agus féadfar cigireacht a dhéanamh ar an Dréacht-mháistirphlean, ar an Tuarascáil ar Mheasúnú Straitéiseach Timpeallachta, ar an Tuarascáil ar Mheasúnú Cuí agus ar an Measúnú Riosca i gcás Tuilte. Dé hAoine 26 Lúnasa 2022 – Dé hAoine 28 Deireadh Fómhair 2022 (an dá dháta san áireamh) ag na láithreacha seo a leanas:

 • http://consult.kilkenny.ie
 • Oifig Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
 • Leabharlann Chathair Chill Chainnigh, Cé Sheáin, Cill Chainnigh
 • Halla Comharsanachta Naomh Cainneach, 22-28 Faiche Butt, Gairdíní, Cill Chainnigh

 

Féadfar aighneachtaí nó tuairimí a thabhairt:

 • ar líne ag http://consult.kilkenny.ie/ or
 • ar ríomhphost chuig ourplan@kilkennycoco.ie nó
 • i scríbhinn chuig: An Pleanálaí A./Sinsearach, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirfear gach aighneacht ar fáil don phobal le breathnú air ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin Chomhairle Contae Chill Chainnigh le linn thréimhse déanta an phlean. Coinneoidh Comhairle Contae Chill Chainnigh le gach sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil faoi rún. Ní choinneoimid do shonraí ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá chun críche an Mháistirphlean seo agus de réir Bheartas Coinneála Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus na reachtaíochta ábhartha um Chosaint Sonraí.

Ní mór aighneachtaí nó tuairimí ar an Dréacht-Mháistirphlean a bheith faighte faoi 5pm Dé hAoine, 28 Deireadh Fómhair 2022. Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacfar le haighneachtaí déanacha.

Denis Malone

A/Stiúrthóir Seirbhísí

Comhairle Contae Chill Chainnigh

 

Cuireadh chun Aighneachtaí ar an Dréacht-Mháistirphlean do Loch Mocháisc faoi 5 pm Dé hAoine 7úth Deireadh Fómhair, 2022

Tugtar fógra leis seo go bhfuil Dréacht-Mháistirphlean ullmhaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh do Cheantar Loch Mocháis i gCathair Chill Chainnigh. Maidir leis an Dréacht-Mháistirphlean, tá sé socraithe ag an gComhairle go bhfuil gá le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta. Cinneadh freisin go bhfuil gá le Measúnú Cuí de bhun Airteagal 6(3) agus (4) den Treoir maidir le Gnáthóga 92/43/CEE agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúrtha) 2011.

Féadfar an Dréacht-Mháistirphlean, an Tuarascáil ar Mheasúnú Straitéiseach Timpeallachta, an Tuarascáil ar Mheasúnú Cuí agus an Measúnú Riosca Tuilte, a iniúchadh ó Dé hAoine 26th Lúnasa 2022 – Dé hAoine 7th Deireadh Fómhair 2022 (an dá dháta san áireamh) ag na láithreacha seo a leanas:

 • Oifig Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh
 • Leabharlann Chathair Chill Chainnigh, Cé Sheáin, Cill Chainnigh
 • Halla Comharsanachta Naomh Cainneach, Cill Chainnigh

Féadfar aighneachtaí nó tuairimí a thabhairt:

I scríbhinn chuig:

An Pleanálaí A./Sinsearach, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh

Aighneachtaí nó tuairimí faighte roimh 5pm Dé hAoine 7th Deireadh Fómhair, 2022 agus cinneadh á dhéanamh ar an Dréacht-Mháistirphlean. Tugtar cuireadh do leanaí, nó do ghrúpaí nó do chumainn a dhéanann ionadaíocht ar leasanna leanaí, aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh ina leith seo aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an tuarascáil ar an Measúnú Straitéiseach Comhshaoil ​​(MSC), tuarascáil ar Mheasúnú Cuí (AA) agus Measúnú Riosca Tuilte (FRA). a chur faoi bhráid an Údaráis Phleanála laistigh den tréimhse a shonraítear a chur san áireamh freisin.  

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirfear gach aighneacht ar fáil don phobal le breathnú air ar shuíomh Gréasáin comhairliúcháin Chomhairle Contae Chill Chainnigh le linn thréimhse déanta an phlean. Coinneoidh Comhairle Contae Chill Chainnigh le gach sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil faoi rún. Ní choinneoimid do shonraí ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá chun críche an Mháistirphlean seo agus de réir Bheartas Coinneála Chomhairle Contae Chill Chainnigh agus na reachtaíochta ábhartha um Chosaint Sonraí.

Ní mór aighneachtaí nó tuairimí a bheith faighte faoi 3pm Dé hAoine, 7pmth Deireadh Fómhair 2022.  Tabhair faoi deara le do thoil nach nglacfar le haighneachtaí déanacha.

Comhairliúchán poiblí

Dhá oícheanta comhairliúcháin phoiblí a thionólfar ar Dhréacht-Mháistirphlean Loch Mocháis mar a leanas;

Clubtheach CLG Dicksboro, Bóthar Bhaile Phámar, Cill Chainnigh R95 D362 ar aghaidh Dé Máirt 6th Meán Fómhair, 2022 ó 7:00pm go 9:00pm; agus

Halla Comharsanachta Naomh Cainneach, 22-28 Faiche Butt, Na Gairdíní, Cill Chainnigh, R95 X72P ar aghaidh Dé Luain 19th Meán Fómhair, 2022 ó 7:00pm go 9:00pm. 

Tugtar cuireadh do dhaoine aonair, do ghrúpaí, d’eagraíochtaí agus d’ionadaithe freastal ar na cruinnithe rannpháirtíochta poiblí agus i dteannta a chéile beidh aiseolas ó na cruinnithe seo mar aon leis na haighneachtaí a fhaightear mar mhúnla don phlean deiridh.

Féach cóip den fhógra Nuachtáin anseo Dréacht-Mháistirphlean Loch Mocháis 2022.pdf (méid 225.5 KB)

Denis Malone

A./Stiúrthóir Seirbhísí

An Roinn Pleanála

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Cuireadh ar Aighneachtaí chuig an gcéim réamhdhréachta de Mháistirphlean Loch Mocháisc agus chun freastal ar chruinniú poiblí

Tugann Comhairle Contae Chill Chainnigh cuireadh duit a bheith rannpháirteach sa phróiseas chun Máistirphlean a ullmhú do thailte ag Loch Mocháis, Cill Chainnigh. Is é cuspóir an Mháistirphlean ná creat a sholáthar d’fhorbairt mheántéarmach agus fhadtéarmach na dtailte Máistirphlean, lena n-áirítear iad siúd a chlúdaítear roimhe seo i bPlean Ceantair Áitiúil Loch Mhic Easmainn atá imithe in éag anois.

Tá dhá phríomhchuid leis an bpróiseas comhairliúcháin seo:

 • Cuireadh chun aighneachtaí a dhéanamh agus,
 • Tráthnóna comhairliúcháin poiblí a bheidh ar siúl ag Clubtheach CLG Dicksboro, Bóthar Bhaile Phámar, Cill Chainnigh R95 D362 ar Dé Luain 20 Eanáir 2020 ó 7:30pm go 9:30pm.

 

Is féidir aighneacht a dhéanamh roimh 5pm Dé Céadaoin 12 Feabhra 2020

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, tabhair cuairt ar ár leathanach gréasáin comhairliúcháin anseo

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan