Rialú Foirgníochta

Réamhrá ar Rialú Foirgníochta

Baineann an córas rialaithe foirgníochta le dearadh agus tógáil foirgneamh nua, síntí agus athruithe ábhartha ar fhoirgnimh atá ann cheana féin, agus athruithe áirithe ar úsáid na bhfoirgneamh sin.

Tá an BCMS (Córas Bainistíochta um Rialú Foirgníochta) i bhfeidhm chun ligean d’úinéirí foirgneamh, gairmithe foirgníochta agus dearthóirí agus deimhnithe ag cleachtadh fógra tosaithe agus deimhnithe críochnaithe a chur isteach go leictreonach.

Tá sé ina cheanglas reachtúil orthu siúd atá ag tógáil foirgnimh agus struchtúir fógra 7 nó 14 lá a thabhairt dá nÚdarás Áitiúil um Rialú Foirgníochta agus iad ag tosú ar an tógáil.

Tá ceithre chineál éagsúla fógraí tosaithe ann:

  1. fógra tosaithe le doiciméadú comhlíonta
  2. fógra tosaithe gan doiciméadú comhlíonta
  3. fógra tosaithe le dearbhú rogha an diúltaithe
  4. Fógra 7 lá

Is ceanglas dlíthiúil é nach mór foirgnimh a dhearadh agus a thógáil de réir na Rialachán Foirgníochta. Faoin reachtaíocht reatha, tá cumhachtaí lánroghnacha ag an údarás rialaithe foirgníochta.

Ina measc seo tá:

  • An ceart chun oibreacha lena mbaineann na Rialacháin Foirgníochta a iniúchadh.
  • An ceart faisnéis a iarraidh maidir le hoibreacha lena mbaineann Rialacháin Foirgníochta.
  • Cumhacht forghníomhaithe i ndáil le neamhchomhlíonadh na Rialachán Foirgníochta.
  • Cumhacht chun ionchúiseamh a dhéanamh mar gheall ar neamhchomhlíonadh, trí imeachtaí achoimre nó imeachtaí Ard-Chúirte.

Ba cheart a thabhairt faoi deara gur cumhacht roghnach í an chumhacht iniúchta a thugtar d’údaráis rialaithe foirgníochta faoin reachtaíocht, agus nach bhforchuireann sé aon oibleagáid chigireacht a dhéanamh. Is ar na dearthóirí, na tógálaithe agus na húinéirí foirgneamh atá an phríomhfhreagracht maidir le comhlíonadh na rialachán.

Conas is féidir liom m'Fhógra Tosaithe a chur isteach?

Ba cheart an Fógra Tosaithe agus doiciméid eile a chur isteach ar líne trí úsáid a bhaint as an gCóras Bainistíochta um Rialú Foirgníochta (BCMS). Is féidir an córas seo a rochtain trí https://www.nbco.localgov.ie/

Muirir

Is é an Táille ar Fhógra Tosaithe ná €30 do gach foirgneamh má chuirtear iarratas iomlán isteach ar líne.

Is é €3,800 an táille uasta ar Fhógra Tosaithe

Má tá tuilleadh eolais uait cliceáil le do thoil ar an nasc seo a leanas https://nbco.localgov.ie/  nó déan teagmháil linn ag buildingcontrol@kilkennycoco.ie nó mar rogha air sin cuir glaoch ar 056-7794010.

Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin na Roinne Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil ag
www.gov.ie/ga/publication/95d00-building-standards/

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan