Glao chuig Tógálaithe Tithe agus Forbróirí Tithíochta

léirithe spéise á lorg do shocruithe réamhcheannaigh d’fhorbairtí cónaithe nach bhfuil tosaithe do thithíocht inacmhainne agus shóisialta

Tá léirithe spéise á lorg ag Comhairle Contae Chill Chainnigh do shocruithe réamhcheannaigh d’fhorbairtí cónaithe nach bhfuil tosaithe ar thithíocht inacmhainne agus shóisialta.

Déan teagmháil lenár Rannóg Tithíochta ag tithíochtcapital@kilkennycoco.ie
chun roghanna a phlé nó chun togra a thíolacadh.

Is glao leanúnach é seo ar thograí

Déanfar athbhreithniú ar aighneachtaí ar 24th Bealtaine 2024, 28th meitheamh 2024 agus 31st  Deireadh Fómhair 2024 an bhliain seo

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan