Soláthar i gComhairle Chontae Chill Chainnigh

Aithníodh sa Phlean Soláthair Corparáideach ar glacadh leis in 2009 go mbreathnaítear ar sholáthar mar fheidhm choimhdeach a rinne daoine aonair laistigh den Chomhairle chun cloí le bunriachtanais Threoracha Soláthair Phoiblí an AE agus na dTreoirlínte Náisiúnta. Le bunú Aonad Soláthair na Comhairle in 2010, rinneadh feidhm an tsoláthair laistigh den Chomhairle a nuachóiriú agus tá sé i lár an aonaigh chun comhlíonadh a chinntiú, tacaíocht do sholáthar seirbhíse, íoslaghdú rioscaí agus soláthar luach maith ar airgead ar bhonn leanúnach. Ina theannta sin, éascaíonn gníomhaíocht soláthair na Comhairle cuspóirí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil ​​nuair is féidir trí dheiseanna a aithint do sholáthar sóisialta nó glas agus trí ghníomhaíocht gnó FBManna a fheabhsú go háitiúil tríd an Oifig Fiontair Áitiúil.

Conarthaí Earnála Poiblí a Bhuaigh - GBRÁ.pdf

Nósanna Imeachta Soláthair 2017.pdf (méid 2.8 MB)

Plean Soláthair Corparáideach 2016-2019.pdf (méid 1.7 MB)

Tairseacha Soláthair Leasaithe Chomhairle Contae Chill Chainnigh 2014..doc (méid 49.2 KB)

Tairseacha Nua 2016 go 2018.pdf (méid 191 KB)

Nóta Faisnéise do Bhoird Mheasúnaithe Tairisceana.pdf (méid 119.9 KB)

Orduithe Ceannaigh os cionn €20,000

Foilsítear tairiscintí do sheirbhísí os cionn €25,000 agus oibreacha os cionn €50,000 ar shuíomh Gréasáin eTenders. Féach ar Thairiscintí Poiblí Reatha

Cosaint Sonraí

Sonraí Ráiteas Príobháideachta le haghaidh Soláthair.pdf (méid 156 KB)

 

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan