Sábháilteacht Uisce

Ról sábháilteachta uisce an Oifigigh Forbartha Sábháilteachta Uisce agus Chomhairle Contae Chill Chainnigh.

An Oifigeach Forbartha Sábháilteachta Uisce Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ag obair i dtreo feasachta agus cur chun cinn sábháilteachta uisce ar fud an chontae. Áirítear ar na dualgais a chomhlíonann an tOifigeach Forbartha Sábháilteachta Uisce

  • Idirchaidreamh a dhéanamh le Coiste Limistéir Sábháilteachta Uisce i gCill Chainnigh (kilkenny@watersafety.ie) agus Sábháilteacht Uisce, Éire thar ceann an Údaráis Áitiúil, agus freastal ar chruinnithe chun na críche sin;
  • Ullmhú an bhuiséid um shábháilteacht uisce a shocrú agus ranníocaíocht údaráis áitiúil a chinntiú do Shábháilteacht Uisce, Éire
  • Trealamh sábháilteachta uisce a cheannach do ghardaí tarrthála, do theagascóirí agus do scrúdaitheoirí;
  • Gardaí tarrthála a fhostú ag limistéir snámha le linn shéasúr an tsamhraidh;
  • Socrú a dhéanamh chun baoithe fáinne agus trealamh sábháilteachta a chur suas i limistéir shnámha, agus ag pointí straitéiseacha feadh aibhneacha agus lochanna, agus seiceálacha ar an láthair a dhéanamh d'fhonn iad a athsholáthar, de réir mar is gá;
  • Déileáil leis na meáin ar ghnéithe éagsúla de shábháilteacht uisce, .i. sábháilteacht uisce a chur chun cinn, teagasc snámha agus feasacht ar chontúirtí.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Forbartha Sábháilteachta Uisce ag 056 7794470 nó trí ríomhphost ag timpeallacht@kilkennycoco.ie

Staitisticí don bhliain 2021 maidir le Limistéar Snámha arna Mhaoirseacht ag Gardaí Tarrthála i gCo. Chill Chainnigh

Timpistí a Chosc139
Daoine Tarrthála2
Comhairle tugtha875
Nósanna Imeachta Garchabhrach122

Tá Sábháilteacht Uisce tábhachtach ar feadh na bliana, Coinnigh sábháilte san uisce

Check out www.safetyzone.ie, www.facebook.com/IWSie/videos,www.ringbuoys.ie; www.iwsmembership.ie;

Sábháilteacht Uisce na hÉireannwww.iws.ie) is based at An tSiúlóid Fhada, Gaillimh; Fón 091 564 400; Íosghlao 1890 420 202; r-phost: info@iws.ie.

Baoi fáinne goidte

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan