Trealamh Leictreach & Leictreonach Dramhaíola (WEEE)

Faisnéis a bhaineann le freagrachtaí miondíoltóirí agus táirgeoirí WEEE

Cad é WEEE?

Is éard is WEEE (Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach) ann aon rud a bhfuil plocóid nó cadhnra aige agus atá ag deireadh a ré úsáideach. I measc na samplaí de earraí tí is féidir a athchúrsáil saor in aisce tá:
• Gach cineál ceallraí lena n-áirítear fálú feirme agus cadhnraí feithicleacha
• Tóirsí, Uirlisí Cumhachta agus Feistí Beaga Leictreachais eile
• Cuisneoirí, Reoiteoirí
• Meaisíní Níocháin agus Oighinn Leictreacha
• Ríomhairí pearsanta, teilifíseáin, Monatóirí, Lampaí Coigilte Fuinnimh agus Trealamh Soilsithe eile

Trí WEEE a athchúrsáil is féidir acmhainní luachmhara lena n-áirítear plaistigh, miotail agus gloine a aisghabháil lena n-úsáid níos mó i ndéantúsaíocht, agus cinntíonn sé go ndéantar dramhaíl ghuaiseach a dhiúscairt go sábháilte ag cuidiú lenár gcomhshaol a chosaint.

Mar sin, nuair a shroicheann sé deireadh a ré úsáideach, is féidir leis an bpobal dramhaíl leictreach agus leictreonach a thabhairt ar ais chuig d’ionaid athchúrsála údaráis áitiúil (gan táille), chuig ionad athchúrsála tráchtála rannpháirteach nó chuig miondíoltóirí leictreachais rannpháirteacha (nuair nach bhfuil gá le ceannach). Chun an suíomh fágála is gaire a aithint, seiceáil an WEEE Ireland láithreán gréasáin.

Eolas Miondíoltóra

Ní mór do mhiondíoltóirí clárú le WEEE Ireland má tá a seoladh gnó suite laistigh de limistéar Údarás Áitiúil Chill Chainnigh. Is féidir é seo a dhéanamh tríd an WEEE Ireland láithreán gréasáin nó an Tairseach licences.ie.

Leanann WEEE Ireland ar aghaidh ag coinneáil Clár faofa do Mhiondíoltóirí agus Ionaid Dáilte fearas leictreach agus cadhnraí tionsclaíochta agus feithicleacha mar a cheanglaítear faoi na Rialacháin. Tá thart ar 8000 miondíoltóir cláraithe ar fud na tíre ag WEEE Ireland.

Eolas Táirgeoirí

Sainmhínítear táirgeoir mar eagraíocht a dhéanann, a allmhairíonn nó a athbhrandáil táirgí le cur ar mhargadh na hÉireann
Ní mór do gach táirgeoir WEEE iarratas a dhéanamh ar bhallraíocht i scéim chomhlíonta agus clárú leis an gClár Táirgeoirí. Is féidir é seo a dhéanamh trí na naisc thíos.

WEEE Ireland

Clár Táirgeoirí

Tar éis an chomhaontaithe ar thángthas air idir Scéimeanna Comhlíonta i mí Dheireadh Fómhair 2020, tá rialacha nua i bhfeidhm do Tháirgeoirí atá ag iarraidh aistriú ó Scéim Chomhlíonta amháin go ceann eile. Tabhair faoi deara le do thoil go dtabharfaidh Léiritheoir a bhfuil sé ar intinn aige aistriú ón scéim reatha go scéim nua fógra scríofa faoina scéim reatha. Ní mór fógra den sórt sin a bheith faighte ag scéim láithreach an Léiritheora tráth nach déanaí ná 30 Meán Fómhair den bhliain roimh an mbliain a bhfuil sé beartaithe ag an Léiritheoir sin a bheith ina bhall den scéim nua.
 
Rialacháin WEEE ar fáil anseo.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan