Leabhrán Caighdeáin Leasa Ainmhithe Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Soláthraíonn Leabhrán na gCaighdeán comhairle agus treoir maidir le húinéireacht fhreagrach madraí agus capall. Ag seoladh an Leabhráin i Márta 2021, dúirt an Comhairleoir McGuinness:

Is créatúir bheo iad capaill agus madraí agus caithfidh a n-úinéirí a bheith freagrach as a gcúram agus a leas leordhóthanach a chinntiú. Tá dualgas ar an bpobal gan ach ainmhithe a bhfuil tailte agus áiseanna oiriúnacha acu chun soláthar a dhéanamh dá leas a choinneáil. Tá áthas orm Leabhrán Caighdeáin na Comhairle a sheoladh inniu. Tugann sé treoir shoiléir maidir leis na saoirsí bunúsacha ar cheart do gach ainmhí a bheith ag súil lena n-úinéirí.”.

An Comhairleoir Andrew McGuinness

Tá cóipeanna leictreonacha den leabhrán ar fáil ó Rannóg Comhshaoil ​​na Comhairle: Teil: 056-7794470 nó R-phost: timpeallacht@kilkennycoco.ie nó is féidir leat an leabhrán thíos a íoslódáil

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan