Iarratas ar Cheadúnas Madra

An bhfuil madra agat? Má tá, teastaíonn ceadúnas uait - faoin Acht um Rialú Madraí 1986, arna leasú, caithfidh ceadúnas madra a bheith ag gach úinéir madraí. Téann an t-ioncam ar fad a ghintear ó cheadúnais madraí i dtreo mhaoiniú na Seirbhíse Maor Madraí agus an Dídean Madraí i mBaile Phóil.

Cineálacha Ceadúnas Madraí agus Costais

A Ceadúnas Madra Aonair costas €20 in aghaidh na bliana.

A Saol Cheadúnas Madra €140 a chosnaíonn sé ar feadh saolré madraí aonair.

A Ceadúnas Ginearálta Madraí costas €400 in aghaidh na bliana. Baineann sé le líon neamhshonraithe madraí ach le haghaidh seoladh sonrach. Tá sé seo oiriúnach dóibh siúd a bhfuil níos mó ná 20 madra acu (.i. clubanna Hunts, cúnna srl)

Ceannaigh nó Athnuaigh do cheadúnas madra ag Licences.ie

ilas-lógó

Is féidir ceadúnais madraí Aonair agus Ceadúnais Madraí Saoil a cheannach ó ceadúnais.ie nó ó d’oifig phoist áitiúil. Le ceannach ar líne iarrfar ort cuntas a bhunú le licences.ie mura bhfuil ceann agat cheana féin, agus beidh seoladh ríomhphoist uait mar chuid den phróiseas clárúcháin. Ba cheart do cheadúnas a eisiúint chugat tríd an bpost laistigh de 10 lá oibre.

Má theastaíonn cúnamh uait le do cheannach ar líne, déan teagmháil le An Post le do thoil ríomhphost ag tacaíocht@licences.ie fón: 1890200090.

Ceadúnais Ghinearálta Madraí (oiriúnach dóibh siúd a bhfuil níos mó ná 20 madra acu .i. clubanna fiaigh nó oiliúnóirí con). Is féidir na ceadúnais ghinearálta seo a cheannach ón Rannóg Comhshaoil, Comhairle Contae Chill Chainnigh. Cuir glaoch ar 056 779 4470 le haghaidh tuilleadh sonraí agus chun íocaíocht a shocrú.

Ceannaigh Ceadúnais Madraí ar

https://www.licences.ie/ILAS/Home/Licences?bundleId=17

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan