Oideachas agus Feasacht Timpeallachta

Tá Oifigeach Feasachta Comhshaoil ​​tiomnaithe ag Comhairle Contae Chill Chainnigh a fhorbraíonn straitéis go bliantúil chun cúig chroíthéama a chur chun cinn.

  1. Bainistiú Dramhaíola
  2. Cosc agus Rialú Bruscair
  3. Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe
  4. Athrú Aeráide  
  5. Bithéagsúlacht

Cuirtear an straitéis i gcrích trí feachtais a dhéanamh agus cláir agus tionscadail éagsúla a reáchtáil le páirtithe leasmhara éagsúla. Áirítear ar na páirtithe leasmhara; scoileanna, grúpaí óige, grúpaí pobail agus gnólachtaí.

DMontage-of-Awareness

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan