Deontas Pobail Feasachta Frithbhruscair & Frith-Ghraifítí 2023

Tacaíocht do ghrúpaí pobail chun cabhrú le stop a chur le bruscar agus le graifítí ina gceantar. **Dáta Deiridh sínte go dtí 9 Meitheamh 2023**

Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh ag tairiscint deis do ghrúpaí pobail feasacht ar fhrithbhruscair agus ar fhrithghraifítí a chur chun cinn ina bpobal áitiúil i mbliana.

Tá an deontas chun grúpaí pobail a shlógadh chun aire a thabhairt dá dtimpeallacht áitiúil trí laghdú a dhéanamh ar thionchar an bhruscair trína bhaint agus chun teachtaireacht shóisialta a chur chun cinn go háitiúil chun gach duine a spreagadh chun bruscar a chur ina áit cheart – i mbosca bruscair.

2023 Iarratas ar Dheontas Pobail Frithbhruscair.docx (méid 141.8 KB)

Dáta Deiridh ***Arna shíneadh go dtí 9 Meitheamh 2023 ***

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan