Grianghraf d’Ionad Athchúrsála Dhún Mór, Cill Chainnigh

Ionad Athchúrsála agus Diúscartha Dramhaíola Dhún Mór

Tá Ionad Athchúrsála agus Diúscartha Dramhaíola Dhún Mór ag cur seirbhís iomlán ar fáil agus tá prótacail i bhfeidhm lena chinntiú go gcloítear le Treoirlínte FSS agus an Rialtais.

Glactar le hÍocaíochtaí Airgid nó Cárta ag an Stáisiún Pá.

Le haghaidh Fiosruithe déan teagmháil le: (056) 779 4470 nó (056) 779 4480.

Tá Bileog Faisnéise le praghsanna agus dramhaíl glactha ar fáil do íoslódáil (PDF)

 Dún Mór Grianghraf 2

 Dún Mór Grianghraf 4

Diúscartha dramhaíola

Glactar le bruscar ó ghnólachtaí baile agus gnólachtaí beaga agus meánmhéide. Gearrtar mála bruscair de €5.50 an mála agus déantar ualaí móra a mheá ag €185 an tonna agus íostáille de €16 ar gach meá isteach. Is é €20 an táille ar thochtanna.

Dramhaíl Bia

Ceanglaítear faoin dlí ar shealbhóirí tí i lonnaíochtaí daonra níos mó ná 500 a gcuid dramhaíola bia a scaradh óna gcuid bruscair ginearálta. Soláthraíonn Ionad Athchúrsála Dhún Mór seirbhís diúscartha dramhaíola bia. Is é an costas don sealbhóir tí ná €1 ar 10 lítear de dhramhaíl bia nó €2 ar 25 lítear de dhramhaíl bia. Iompraítear an dramhaíl bia ar fad a bhailítear ag Dún Mór go dtí saoráid mhúirínithe thionsclaíoch.

Dramhaíl Ghlas

Glactar le Dramhaíl Glas ar €85 an Tona nó €2 an Mála Dubh. Áirítear le dramhaíl ghlas dramhaíl ghairdín mar Ghearrtha Féir, Gearrthóga Fálta, Barraí Crann agus Plandaí & Duilleoga

Athchúrsáil

Tá costas €5.00 ar ualach athchúrsála cairr. Gearrtar ualaí athchúrsála níos mó de réir meáchain de €130 in aghaidh an tonna. I measc na n-earraí athchúrsáilte a nglactar leo tá; Éadaí, Páipéar, Cairtchlár, Tetrapaks, Plaistigh, Miotal & Dramhaíl Guaiseach Tí (aerasóil)

Tabhaítear táille bhreise le Péint agus Ola Dramhaíola

Péint (íosmhéid €5)

Dramhaíl (Cócaireacht agus Inneall) Ola €2/galún. Glactar leis an gcainníocht uasta 10 galún

Glacann Dún Mór leis na míreanna seo a leanas saor in aisce:

Fearais Leictreachais agus Cadhnraí Tí, Éadaí, Buidéil Gloine, Cannaí Dí & Bia

ainm leathanach lógó

Coinnigh suas chun dáta ar Facebook.com/DunmoreRecycling.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan