Grianghraf d’Ionad Athchúrsála Dhún Mór, Cill Chainnigh

Ionad Athchúrsála agus Diúscartha Dramhaíola Dhún Mór

Glactar le hÍocaíochtaí Airgid nó Cárta ag an Stáisiún Pá.

Le haghaidh Fiosruithe déan teagmháil le: (056) 779 4470 nó (056) 779 4480.

Tá Bileog Faisnéise le praghsanna agus dramhaíl glactha ar fáil do íoslódáil (PDF)

 Dún Mór Grianghraf 2

 Dún Mór Grianghraf 4

Diúscartha dramhaíola

Glactar le bruscar ó ghnólachtaí baile agus gnólachtaí beaga agus meánmhéide. Gearrtar mála bruscair de €5.50 an mála agus déantar ualaí móra a mheá ag €185 an tonna agus íostáille de €16 ar gach meá isteach. Is é €20 an táille ar thochtanna.

Dramhaíl Bia

Ceanglaítear faoin dlí ar shealbhóirí tí i lonnaíochtaí daonra níos mó ná 500 a gcuid dramhaíola bia a scaradh óna gcuid bruscair ginearálta. Soláthraíonn Ionad Athchúrsála Dhún Mór seirbhís diúscartha dramhaíola bia. Is é an costas don sealbhóir tí ná €1 ar 10 lítear de dhramhaíl bia nó €2 ar 25 lítear de dhramhaíl bia. Iompraítear an dramhaíl bia ar fad a bhailítear ag Dún Mór go dtí saoráid mhúirínithe thionsclaíoch.

Dramhaíl Ghlas

Glactar le Dramhaíl Glas ar €85 an Tona nó €2 an Mála Dubh. Áirítear le dramhaíl ghlas dramhaíl ghairdín mar Ghearrtha Féir, Gearrthóga Fálta, Barraí Crann agus Plandaí & Duilleoga

Athchúrsáil

Tá costas €5.00 ar ualach athchúrsála cairr. Gearrtar ualaí athchúrsála níos mó de réir meáchain de €70 in aghaidh an tonna. I measc na n-earraí athchúrsáilte a nglactar leo tá; Éadaí, Páipéar, Cairtchlár, Tetrapaks, Plaistigh, Miotal & Dramhaíl Guaiseach Tí (aerasóil)

Tabhaítear táille bhreise le Péint agus Ola Dramhaíola

Péint (íosmhéid €5)

Dramhaíl (Cócaireacht agus Inneall) Ola €2/galún. Glactar leis an gcainníocht uasta 10 galún

Glacann Dún Mór leis na míreanna seo a leanas saor in aisce:

Fearais Leictreachais agus Cadhnraí Tí, Éadaí, Buidéil Gloine, Cannaí Dí & Bia

ainm leathanach lógó

Coinnigh suas chun dáta ar Facebook.com/DunmoreRecycling.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan