Scéim Péinteáil Sráid-dreacha 2019

Níl an Scéim Péinte Sráid-dreacha 2020 oscailte le haghaidh iarratas faoi láthair.

Má tá aon cheist agat maidir le hiarratas in 2020, seol ríomhphost chuig do shuíomh agus sonraí teagmhála pobal@kilkennycoco.ie agus rachaidh ball dár bhfoireann i dteagmháil leat chun é a phlé.

Íomhá Scéim Péinte 2019

Scéim Péinteála Sráid-Scéim 2019

Tá Ciste curtha ar fáil ag Comhairle Contae Chill Chainnigh le haghaidh Péinteáil Sráid-dreach ar fud an Chontae
Scéim 2019 i leith maoine tráchtála.Foirm Iarratais na Scéime Péinte 2019.pdf (méid 30.8 KB)

Tairgfidh an scéim deontas de €450 nó 50% de chostas na hoibre - cibé acu is lú - do gach iarratasóir a n-éiríonn leis nó léi sa phróiseas iarratais.

Lorgaítear iarratais ó úinéirí agus/nó áititheoirí Réadmhaoine Tráchtála (nó aon duine le toiliú scríofa an úinéara/na n-úinéirí).

Is coinníoll incháilitheachta é go bhfuil na hoibreacha péintéireachta atá beartaithe ag teastáil ar aghaidheanna sráide áitribh tráchtála agus is í Comhairle Contae Chill Chainnigh a chinnfidh an riachtanas seo.

Ní mór Muirir Údarás Áitiúil atá dlite ag Iarratasóirí a bheith íoctha cothrom le dáta m.sh. Rátaí Tráchtála, etc.

Is é an 3 Bealtaine 2019 an dáta deiridh chun iarratais chomhlánaithe a fháil, Dhá luachan san áireamh

Má tá an scéim ró-shuibscríofa, tabharfar tosaíocht d’iarratais ar bhonn riachtanas mar a chinnfidh Comhairle Contae Chill Chainnigh ag féachaint do chúinsí athnuachana bailte/sráidbhaile.

Tá pailéad dathanna ceadaithe, ar féidir é a úsáid ar dhromchlaí rindreáilte, ag deireadh leathanach 2.

Is féidir dathanna eile a úsáid ar dhromchlaí rindreáilte, faoi réir fhaomhadh Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Ní mór Scéimeanna Dathanna Molta a chur isteach leis an luachan.

Beidh dath na n-eilimintí adhmaid lena n-áirítear aghaidheanna siopaí faoi réir cheadú Chomhairle Contae Chill Chainnigh. Ní mór Scéimeanna Dathanna Molta a chur isteach leis an luachan.

Tá roinnt ceantar i gCathair agus i gContae Chill Chainnigh suite laistigh de Limistéir Chaomhantais Ailtireachta agus is Struchtúir Chosanta iad roinnt réadmhaoine. Tabharfaidh Comhairle Contae Chill Chainnigh aghaidh ar aon cheisteanna caomhnaithe a bhaineann leis an obair bheartaithe, sula n-eiseofar deontas.

Eiseofar Faomhadh Deontais i scríbhinn chuig na hiarratasóirí rathúla.

Beidh ar iarratasóirí rathúla gach toiliú riachtanach a fháil agus an reachtaíocht agus na cóid chleachtais a bhaineann le hobair dá leithéid a chomhlíonadh. Ní mór do gach conraitheoir a dhéanann oibreacha a bheith cáin-chomhlíontach.

Beidh ar na hiarratasóirí rathúla na hoibreacha ceadaithe a chur i gcrích, ar bhealach sásúil, agus laistigh de fhráma ama sonraithe.

Ní mór do na hiarratasóirí rathúla iarratas a dhéanamh ar íocaíocht an deontais cheadaithe (trí admháil a chur isteach) nuair a bheidh an obair críochnaithe agus ar aon nós roimh 27 Meán Fómhair, 2019.

Beidh íocaíocht an deontais faoi réir na hoibre ceadaithe de réir na gcoinníollacha a leagtar amach thuas. De ghnáth is trí Ríomhaistriú Airgid a dhéanfar an íocaíocht chuig do chuntas bainc ainmnithe.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan