Eolas & Nuashonruithe Coistí um Beartais Straitéiseacha

 

Coistí um Beartais Straitéiseacha (SPCanna) - Faisnéis & Nuashonrú

Tá roinnt Coistí Beartais Straitéisigh (SPCanna) ag Comhairle Contae Chill Chainnigh a fhorbraíonn, a dhéanann monatóireacht agus a dhéanann athbhreithniú ar bheartais na Comhairle.
Is féidir faisnéis maidir le gach SPC a fháil ach cliceáil ar an nasc seo - CPS

Mar a comhaontaíodh ag an gceardlann PPN a reáchtáladh an 19 Samhain, 2014 déanfar faisnéis phoiblí a scaiptear ag cruinnithe CPS a phostáil thíos -

SPC 3 - Beartas Pleanála agus Forbartha, Oidhreacht, Pobal, Ealaíona agus Cultúr

Cruinniú SPC 3 a tionóladh 9 Nollaig, 2014


clár oibre
Cur i láthair ag John McCormack, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Chill Chainnigh
Bronnadh ag Ronan Ryan, Oifigeach Idirchaidrimh Pobail, Comhairle Contae Chill Chainnigh
Cur i láthair ag Dearbhala Ledwidge, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Contae Chill Chainnigh
Cur i láthair ag Mary Butler, Oifigeach Ealaíon, Comhairle Contae Chill Chainnigh
Cur i láthair ag Anne Maria Walsh, An Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh

SPC 4 - Tithíocht

Cruinniú SPC 4 a tionóladh 9 Nollaig, 2014
clár oibre
Cur i láthair ag John McCormack, Stiúrthóir Seirbhísí, Comhairle Contae Chill Chainnigh

Cruinniú SPC 4 a tionóladh 28 Eanáir, 2015
Clár oibre 28.1.15

 

Cruinniú SPC 4 a tionóladh 12 Márta, 2015
Clár oibre 12.3.15

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan