Déanann Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chill Chainnigh 62 Deontas a Leithdháileadh

Leithdháil Coiste Áitiúil Forbartha Pobail Chill Chainnigh 62 deontas ar phobail faoi mhíbhuntáiste ar fud an chontae

Tacaítear leis an gCiste Gníomhaíochtaí Pobail trí Chlár Feabhsaithe Pobail na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail

Cuireann an Ciste Gníomhaíochtaí Pobail (CAF) deontais ar fáil do ghrúpaí pobail chun cabhrú le costais reatha neamhphá ar nós billí fóntais, deisiúcháin agus feabhsúcháin riachtanacha ar áiseanna, trealamh a cheannach etc.

Fuair ​​Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Chill Chainnigh leithdháileadh de €272,638.

Bhí 30% den mhaoiniú imfhálaithe do dheontais bheaga de €1,000 nó níos lú agus bhí 70% imfhálaithe do mheándeontais go huasmhéid de €5,000 agus deontais mhóra go huasmhéid de €20,000.

  • 14 dheontas beaga ar an meán de €1,000 in aghaidh an deontais
  • 31 meándheontas €5,000 ar an meán,
  • Leithdháileadh 17 deontas mór ar thionscadail ar fud an chontae arbh fhiú €272,638 san iomlán

Roinnt samplaí den bhreis 62 I measc na dtionscadal a fhaigheann tacaíocht i gCill Chainnigh tá:

  • Ranníocaíocht i leith billí fóntais, costais árachais etc
  • Ceannach trealamh oiliúna
  • Soilsiú breise do limistéir áineasa lasmuigh
  • Tógáil spáis iata lasmuigh ag Plás an Easpaig Birch
  • Athdhearadh gairdín tearmainn agus clós súgartha ag Ionad Tearmainn na mBan Ómra
  • Oibreacha deisiúcháin ag grotto Windgap
  • Oibreacha uasghrádaithe ag Tionscadal Halla Pobail Forbartha an SPA.

Tá liosta iomlán na dtionscadal ar tugadh tacaíocht dóibh le fáil ar www.kilkennycoco.ie Dúirt Rannóg Pobail Chomhairle Contae Chill Chainnigh “Chuir an deontas CEP, idir bheag agus mheánmhéide, isteach go mór ar phobail agus iad ag soláthar seirbhísí, áiseanna, cláir agus tacaíochtaí ríthábhachtacha a d’fhéadfaidís a sholáthar. murach sin ní bheidh siad in ann soláthar a dhéanamh.”

CRÍOCH

Deontais Bheaga Ceadaithe

GRÚPA/ EAGRAÍOCHT

CEADAITHE

Foláireamh Téacs Chaisleán an Chomair

900.00

Cumann Staire Chill Chainnigh Theas

500.00

Club Patrún Cúil Each

500.00

Erins Own GAA Club

1,000.00

Grúpa Bailte Slachtmhara & Oidhreachta Coon

1,000.00

Halla Chrois Phádraig

1,000.00

Grúpa Forbartha Dhún Maigín

700.00

Coiste Halla Pobail Chonahy

1,000.00

Cill Chainnigh Pobal aon tuismitheora f/ch Pobal Naomh Cainneach

1,000.00

Halla Pobail Bhaile Ragadaigh

500.00

Freagróirí Pobail Phort an Chalaidh

800.00

Seid na bhFear DGK

1,000.00

Club eitpheile Spartan KK

150.00

Club Scuais Chlomantagh

1,000.00

 

Deontais Mheánmhéide

GRÚPA/ EAGRAÍOCHT

CEADAITHE

Droichead Aontaithe

2,500.00

Ionad Oibrithe Deonacha Chill Chainnigh

2,500.00

Coimpléasc Spóirt Conahy

2,000.00

Forbairt Pobail Thulach Eachta Teo

1,000.00

St. Patricks Ballyragget GAA Club

2,000.00

Bailte Slachtmhara Bhaile Mhic Andáin

2,500.00

Cumann Forbartha Ghobharnáin

2,500.00

Club Liathróid Láimhe & Racquetball Callan

2,000.00

Coimpléasc Pobail Sceach Mhaonaigh

3,000.00

Gleann Ligaun

    800.00

Cumann Halla na dTrí Chaisleán

2,000.00

Halla Rosbercon & Ionad Spóirt

3,500.00

Fiontar Eacnamaíoch Réigiún Cheanannais (KREE)

2,000.00

Club CLG Gráig na Manach

2,500.00

Forbairt Pobail Bhearna na Gaoithe

2,500.00

Cumann Forbartha Bhaile Phóil

2,500.00

Bailte Slachtmhara Inis Tíog

    800.00

Cumann Forbartha Bhaile Ragadaigh

1,000.00

Grúpa Taitneamhachta Áineasa Pobail Bhaile Mhic Andáin TCN

4,000.00

Ealaíona Ciorcail Oscailte

1,500.00

Cuibhrinn Ferrybank

2,000.00

Ionad Pobail Hillsfield

1,500.00

Mooncoin Celtic AFC

2,000.00

Sead Fir Mooncoin

2,000.00

Cromáin Chathair Chill Chainnigh

1,000.00

Halla Comharsanachta

3,000.00

Banna Práis agus Giolcach Phádraig

1,500.00

Treoraithe Cailín Chill Chainnigh

1,000.00

Caife géarchéime LifelinKK

1,000.00

Club Lúthchleasa St. Josephs

2,500.00

Deontais Mhóra ceadaithe

 

GRÚPA/ EAGRAÍOCHT

CEADAITHE

Teac Tom

€ 5,000

Áth na nUrlainn ar Gluaiseacht

20,000.00

Bailte Slachtmhara Chaisleán an Chomair

5,000.00

Halla Paróiste Challainn

10,000.00

Forbairt Pobail Thulach Chocht

6,000.00

Plás Beithe an Easpaig

20,000.00

Twilight

1,500.00

Forbairt Pobail Ghleann na Bearú

5,000.00

Tearmann Mná Ómra

20,000.00

Forbairt SPA, Tionscadal Halla Pobail

20,000.00

KBK Seomraí Tae Billy

10,000.00

Ionad Pobail Naomh Aodha

10,000.00

Halla Pobail Chaisleán an Chomair

20,000.00

Ferrybank AFC

10,000.00

Bhí an tAth. Halla Comharsanachta McGrath

5,500.00

Bailte Slachtmhara Bearna Gaoithe

10,000.00

Cór Fireann Chaisleán an Chomair

3,000.00

Halla na Mainistreach

10,000.00

Club CLG Mooncoin

10,000.00

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan