Scéim Deontais Chruinniú na nÓg 2023

  

                                        InShot_20230303_101206861

  Tá Comhairle Contae Chill Chainnigh, i gcomhar le hÉire Cruthaitheach ag lorg iarratais ar thionscadail agus imeachtaí a sheachadfaidh an Cruinniú na nÓg clár i gCill Chainnigh. Is é Cruinniú na nÓg (Dé Sathairn, 10 Meitheamh 2023) an lá náisiúnta de ghníomhaíocht chruthaitheach saor in aisce do leanaí agus daoine óga suas go dtí 18 mbliana d’aois. 

  Chun go n-éireoidh leo, ní mór d’iarratais a thaispeáint conas a spreagtar pobail go gníomhach le bheith níos cruthaithí. Spreagaimid comhoibriú nua, uaillmhianach agus bríoch idir daoine agus pobail, cleachtóirí ealaíne agus cruthaitheacha, eagraithe imeachtaí agus iad siúd a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí agus tionscadail chruthaitheacha, chultúrtha agus oidhreachta laistigh de Chill Chainnigh. Go luath in 2023, rinne foireann Seirbhísí Cultúrtha Chomhairle Contae Chill Chainnigh suirbhé ar thosaíochtaí daoine óga ar fud Chill Chainnigh. Tabharfar tús áite do thionscadail/imeachtaí a thagann faoin aiseolas a thugtar: déanamh/ amharcealaín, ceol, rince, litríocht, drámaíocht laistigh nó lasmuigh.

   Is clár cultúir-bhunaithe é Clár Éire Chruthaitheach agus cruthaíodh é in 2017 tar éis tionscnamh rathúil an stáit Éire 2016 a chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca. Is é cuspóir scéim deontais Éire Chruthaitheach Chill Chainnigh tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghrúpaí áitiúla agus pobail agus do dhaoine aonair, do chleachtóirí ealaíne agus cruthaitheacha, d’eagraithe imeachtaí agus dóibh siúd a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí agus tionscadail chruthaitheacha, chultúrtha agus oidhreachta, d’fhonn rannpháirtíocht chultúrtha agus folláine a spreagadh ar fud Chill Chainnigh. . Tacaíonn an scéim freisin le seachadadh na Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta Chill Chainnigh 2023-2027.

                               Ceirmeacht-ceardlann  Ceardlann gairdín-

Ceardlanna criadóireachta agus garraíodóireachta mar chuid de Cabinet of Curiosities – tionscnamh Cruinniú na nÓg 2022 atá maoinithe ag Oifig Ealaíon Chill Chainnigh. 

Chun an fhoirm iarratais agus critéir an deontais a íoslódáil cliceáil Cruinniu-na-nOg-2023-application-form-Copy.docx (méid 144.9 KB)

Tá foirmeacha iarratais ar fáil freisin ón Rannóg Pobail agus Cultúir, Comhairle Contae Chill Chainnigh. Seol ríomhphost chuig creativeireland@kilkennycoco.ie

Is é an dáta deiridh chun iarratais a fháil ná 5pm Dé Luain 3 Aibreán 2023.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan