Leibhéal 5 Srianta Covid Nuashonrú ar Sheirbhísí na Comhairle

Tá na seirbhísí go léir ag feidhmiú, coinní amháin

Tá sé sin fógartha ag an Rialtas ó mheán oíche ar 30th Nollaig 2020, cuirfear an tír ar fad ar Leibhéal 5 faoin bPlean um Maireachtáil le Covid-19.
Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt https://www.gov.ie/en/publication/2dc71-level-5/

Fanfaidh oifigí poiblí na Comhairle, na clóis súgartha lasmuigh go léir, na háiteanna súgartha agus na páirceanna oscailte agus ag feidhmiú laistigh de threoirlínte Leibhéal 5 COVID-19. 

Cé nach mbeidh ár gcuntair seirbhís do chustaiméirí inrochtana don phobal le héifeacht ón Luan, 4th Eanáir, 2021, táimid ag spreagadh ár gcustaiméirí chun teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost, ar an bhfón nó ar ár seirbhísí ar líne a úsáid maidir le haon seirbhís/fiosrúchán. Is féidir teacht ar fhaisnéis ghinearálta ar sheirbhísí na Comhairle ar líne agus tá an Chomhairle ag iarraidh ar bhaill den phobal leas a bhaint as na seirbhísí seo trí:

Tá sonraí teagmhála gach Roinne leagtha amach thíos agus tá siad ar fáil ar ár suíomh Gréasáin ag www.kilkennycoco.ie. Lean muid ar bhealaí meán sóisialta le haghaidh nuashonruithe ar ár seirbhísí ar Facebook: @kilkennycoco agus Twitter: @kilkennynotices.

Tá áis fágála ar fáil freisin ag Ceanncheathrú na Comhairle ag Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh.

Chun teagmháil a dhéanamh le seirbhís ar leith, bain úsáid as na huimhreacha seo a leanas le do thoil:

 
 Uimhir FónSeoladh ríomhphoist
Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh056 779 4000eolas@kilkennycoco.ie
rúnaí@kilkennycoco.ie
Oifig na bhFáltas, Halla an Chontae, Cill Chainnigh056 779 4229cashoffice@kilkennycoco.ie
An Roinn Tithíochta, Teach Johns Green.056 779 4900tithíocht@kilkennycoco.ie
Oifig Pleanála, Halla an Chontae.056 779 4010pleanáil@kilkennycoco.ie
Oifig Comhshaoil, Halla an Chontae Áis Líonadh Talún Dhún Mór.056 779 4470timpeallacht@kilkennycoco.ie
Cuntais Iníoctha, Halla an Chontae056 779 4222accountspayable@kilkennycoco.ie
Stáisiún Dóiteáin, Bóthar an Phríosúin, Cill Chainnigh056 779 4400fireadmin@kilkennycoco.ie
Bainistíocht Riaráistí056 779 4209rátaí@kilkennycoco.ie

Tacaíocht do Riaráistí Iasachtaí Tithíochta

Aonad

056 779 4021

056 779 4056

airgeadas@kilkennycoco.ie
Oifig Fiontair Áitiúil056 775 2662eolas@leo.kilkennycoco.ie
Oifig Mótarchánach, Halla an Chontae.056 779 4100motortax@kilkennycoco.ie
Oifig Tráchta, Halla an Chontae.056 779 4540trafficfines@kilkennycoco.ie
Seirbhísí Uisce056 7794050uisce@kilkennycoco.ie
Ceanncheathrú Leabharlann Chill Chainnigh056 7794160eolas@kilkennylibrary.ie
Oifig Cheantair Chaisleán an Chomair056 779 4450castlecomerareaoffice@kilkennycoco.ie
Oifig Cheantair Challainn056 779 4321callanareaoffice@kilkennycoco.ie
Oifig Cheantair Bhaile Mhic Andáin056 779 4340thomastowoffice@kilkennycoco.ie
Oifig Cheantair Chill Chainnigh056 7794510kilennyareaoifig@kilkennycoco.ie
Oifig Cheantair Bhaile an Phoill051 831 370ferrybank@kilkennycoco.ie

Is féidir formhór na n-íocaíochtaí a dhéanamh AR LÍNE nó ar an bhfón ag 056 7794229

Do Seirbhísí gan Dídean, Le do thoil teileafón 056 7794916.

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan