Fógra maidir le Forbairt Beartaithe - 6 aonad tithíochta sna bailte fearainn (Cnoc na Maiden, Páirceanna an Athbhreithnithe, Ard Scadán), Cnoc na Rós, Bóthar Cheanannais

Comhairle Chontae Chill Chainnigh
Comhairle Contae Chill Chainnigh

Forbairt bheartaithe ag Údarás Áitiúil
Alt 179 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000-2013

Cuid 8 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001-2013

De réir Chuid 8, Airteagal 81 de na Rialacháin thuas, tugann Comhairle Contae Chill Chainnigh leis seo fógra faoi thograí a bhaineann leis an bhforbairt seo a leanas:

Tógáil Beartaithe ar 6 aonad tithíochta sna bailte fearainn (Maiden Hill, Review Fields, Ard Scadán), Rosehill, Bóthar Cheanannais, Cathair Chill Chainnigh

Beidh an fhorbairt a bheartaítear comhdhéanta de 6 aonad tithíochta gan dhá stór comhdhéanta de 4 uimh. 3 aonad leaba agus 2 uimh. Aonaid 2 leaba, agus oibreacha láithreáin gaolmhara, sna bailte fearainn (Maiden Hill, Review Fields, Ard an Scradáin), Rosehill, Bóthar Cheanannais, Cathair Chill Chainnigh.

Beidh pleananna agus sonraí na forbartha a bheartaítear ar fáil lena scrúdú ó Dé hAoine 7 Márta 2014 chun Dé hAoine 18 Aibreán 2014 go huile, sna hoifigí seo a leanas de chuid Chomhairle Contae Chill Chainnigh:Comhairle Contae Chill Chainnigh,
Halla an Chontae, Sráid Eoin,
Cathair Chill Chainnigh.
Ó 9am go 1pm & 2pm go 5.00pm,
Luan go hAoine (Seachas Laethanta Saoire Poiblí)

Teach Johns Green,
Eoin Glas,
Cathair Chill Chainnigh.
Ó 9am go 1pm & 2pm go 5.00pm,
Luan go hAoine (Seachas Laethanta Saoire Poiblí)

Féadfar aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an bhforbairt bheartaithe a dhéileálann le pleanáil agus forbairt chuí an limistéir ina ndéanfar an fhorbairt a dhéanamh i scríbhinn chuig an té atá sínithe thíos. Is é an dáta is déanaí chun tuairimí a fháil ar an scéim thuas ná Dé hAoine 2 Bealtaine 2014. Ba chóir go mbeadh na haighneachtaí marcáilte go soiléir Tógáil Molta ar 6 aonad tithíochta ar bith sna bailte fearainn (Maiden Hill, Review Fields, Ard Scradaun), Rosehill, Bóthar Cheanannais, Cathair Chill Chainnigh

Seán Mac Cormaic,
Stiúrthóir Seirbhísí,
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh

 

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan