Ordú Dílseacháin N76 Sheachbhóthar Challainn Uimh. 2/2024

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH           

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH

Alt 10 DEN ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (UIMH.2), 1960      

Alt 81 DEN ACHT NA dTITHE 1966

FÓGRA MAIDIR LE DÉANAMH ORDÚ DÍLSEÁNAIGH

ORDÚ DÍLSEÁNAIGH N76 DO sheachbhóthar CALLAN, SRAITH Uimh. 2/2024

Tugtar FÓGRA ANSEO go bhfuil ag Comhairle Contae Chill Chainnigh (dá ngairtear “an tÚdarás Áitiúil” anseo feasta) de bhun na gcumhachtaí a infheistítear inti le hAlt 81 d’Acht na dTithe 1966, arna chur chun feidhme le hAlt 10 den Acht Rialtais Áitiúil (Uimh.2) 1960 arna ionadú le hAlt 86 d'Acht na dTithe 1966) an 28ú lá de Bhealtaine 2024, rinne sé Ordú Dílseacháin trína ndéanfar an talamh a shonraítear sa Sceideal ar an 28ú lá de Bhealtaine XNUMX.th lá de Mheitheamh 2024 VEST san Údarás Áitiúil mar Tháille Simplí saor ó eire agus gach Eastát, Ceart, Teideal agus Leas de chineál ar bith,

AGUS TABHAIR FAOI DEARA TUILLEADH go ndéanfar na Léarscáileanna dá ngairtear “Ordú Dílseacháin N76 Sheachbhóthar Challainn Uimh. 2/2024” de na Tailte sin (is tailte lena mbaineann an Comhairle Contae Chill Chainnigh Ordú Ceannaigh Éigeantaigh do Sheachbhóthar Challan Uimh. 1 de 1991 lena mbaineann) agus cóip den Ordú Dílseacháin sin curtha i dtaisce ag an Roinn Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh agus féadfar é a iniúchadh ann idir 9am go 1pm agus 2pm go 4pm Luan go hAoine (seachas Laethanta Saoire Poiblí) go dtí 26th  lá de Mheitheamh 2024, agus suíomh Gréasáin Comhairliúcháin Chomhairle Contae Chill Chainnigh ag https://consult.kilkenny.ie 

Clár Sonraí: 

1. Líníochtaí Dílse Seachbhóthar Challainn N76

2. Sceideal Ordú Dílseacháin Seachbhóthar Challainn N76

3. N76 Seachbhóthar Challainn Fógra um Ordú Dílseacháin

4. N76 Ordú Dílse Challainn Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh.

Arna dhátú 29 Bealtaine 2024

Anne Marie Walsh

Rúnaí Contae,

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan