Fógra Fiuchphointe Uisce a Ardú - Eastát Tithíochta Gort an tSrutháin, Béal Átha hÉil, Co. Chill Chainnigh

Tar éis na bearta feabhais a bheith curtha i gcrích agus torthaí sásúla monatóireachta a fháil, tá an fógra fiuchphointe uisce a bhí i bhfeidhm anois curtha i leataobh le héifeacht láithreach.

Údarás Seirbhísí Uisce Chill Chainnigh

Tar éis dul i gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, d'eisigh Comhairle Contae Chill Chainnigh fógra fiuchta uisce ar Eastát Tithíochta Brookfield, Béal Átha hÉil, Co. Chill Chainnigh ar an 3rd Meitheamh 2022.

Is mian le Comhairle Contae Chill Chainnigh a chur in iúl do chustaiméirí ar Eastát Tithíochta Gort an tSrutháin, Béal Átha hÉil go bhfuil an fógra fiuchphointe uisce a bhí i bhfeidhm anois curtha i gcrích láithreach tar éis na bearta feabhais a bheith críochnaithe agus torthaí sásúla monatóireachta a fháil. Tá an cinneadh seo tar éis dul i gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Gach tomhaltóir ar an soláthar Eastát Tithíochta Gort an tSrutháin, Béal Átha hÉil in ann gnáthúsáid an tsoláthair uisce le hól, ullmhú bia agus scuabadh fiacla a atosú anois.

Aithníonn Comhairle Contae Chill Chainnigh foighne, comhoibriú agus cúnamh na gcónaitheoirí agus an phobail i gcoitinne le linn thréimhse an fhógra fiuchta uisce agus is mór an trua go bhfuil aon mhíchaoithiúlacht ann do líonta tí.

Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le Seirbhísí Uisce Chill Chainnigh (056) 7794050

Arna eisiúint ag:

Tim Butler

Stiúrthóir Seirbhísí

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan