Roghanna Íocaíochta Chomhairle Contae Chill Chainnigh

roghanna íocaíochta do shonraisc gan íoc

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Is mian le Rannóg Airgeadais Chomhairle Contae Chill Chainnigh custaiméirí a chur ar an eolas faoi na roghanna seo a leanas atá ar fáil maidir le sonraisc gan íoc atá dlite do Chomhairle Contae Chill Chainnigh a íoc.

Cineál SonraiscEFT/Aistriú CreidmheasaFón 056 7794229Ar líne ag: www.kilkennycoco.ie
Rátaí Tráchtála

 

yes

 

yes

 

 

Cíosanna Tithíochta

Cíosanna RAS

 

yes

 

yes

 

yes

Iasachtaí Tithíochta

 

yes

 

yes

 

yes

Fíneálacha Tráchta 

 

yes

 

yes

Táillí Dóiteáin

 

yes

 

yes

 

yes

Ceadúnas Madraí  

 

yes

Táillí Forbartha

 

yes

 

yes

 

 

Má tá tú ag íoc trí EFT/Aistriú Creidmheasa is iad seo a leanas sonraí Chuntas Bainc Chomhairle Contae Chill Chainnigh:

AINM BANCBANC NA hÉIREANN
SEOLADHSRÁID NA PARLAIMINTE, Cill Chainnigh
CÓD SORT906064
UIMHIR CHUNTAIS10946764
BICBOFI IE 2D
UIMHIR IBANIE 12 BOFI 906 064 109 467 64
RÍOMHPHOST CHUN SIOCANNAbankreconciliation@kilkennycoco.ie

Tabhair faoi deara le do thoil go bpróiseálfar gach Dochar Díreach do Rátaí Tráchtála agus Cuntas Iasachta Tithíochta mar is gnách.

Iarrtar ar Sholáthraithe Trádála sonraisc a chur isteach go leictreonach go dtí go bhfógrófar a mhalairt chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas:-accountspayable@kilkennycoco.ie

*Is féidir mótarcháin a íoc ar líne ag motortax.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan