Dréachtphlean Bainistíochta Soghluaisteachta Achadh Úr

Is mian le Comhairle Contae Chill Chainnigh a chur in iúl go bhfuil Dréachtphlean Bainistíochta Soghluaisteachta Achadh Úr oscailte le haghaidh comhairliúcháin phoiblí agus fáiltítear roimh thuairimí/aighneachtaí

Comhairle Chontae Chill Chainnigh

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Ceantar Bardasach Chaisleán an Chomair


DRÉACHT-PHLEAN BAINISTÍOCHTA Soghluaisteachta FRESHFORD

Is mian le Comhairle Contae Chill Chainnigh a chur in iúl go bhfuil Dréachtphlean Bainistíochta Soghluaisteachta Achadh Úr oscailte le haghaidh comhairliúcháin phoiblí agus fáiltítear roimh thuairimí/aighneachtaí trí ríomhphost chuig castlecomerareaoffice@kilkennycoco.ie nó i scríbhinn chuig Comhairle Chomhairle Chill Chainnigh, Oifig Ceantair Chaisleán an Chomair, Sráid Chill Chainnigh, Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh R95 KW93 agus an clúdach marcáilte go soiléir "Dréachtphlean Bainistíochta Soghluaisteachta Achadh Úr

Dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí / tuairimí is 5.00 in on Dé hAoine, 9th nollaig 2022.

Is féidir an plean a fheiceáil ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Chill Chainnigh ag www.kilkennycoco.ie, ar https://consult.kilkenny.ie nó ag Leabharlann Chaisleán an Chomair, Sráid Chill Chainnigh, Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh R95 KW93 nó (le coinne amháin) ag Ceantar Chaisleán an Chomair Oifig, Sráid Chill Chainnigh, Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh R95 KW93.

Chun coinne a dhéanamh déan teagmháil le do thoil - 056 7794450 nó seol ríomhphost chuig castlecomerareaoffice@kilkennycoco.ie

Dréachtphlean Bainistíochta Soghluaisteachta Freshford.pdf (méid 3.1 MB)

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan