Iarratais a Lorgaítear - Ceadúnais Corrthrádála Dé Sathairn, An Paráid, Cathair Chill Chainnigh, Iúil go Meán Fómhair 2022

Tá fáilte roimh iarratais ar Cheadúnas Corr-Thrádála don Limistéar Corrthrádála ainmnithe ag an bParáid, Cill Chainnigh, don Satharn amháin sa tréimhse 2 Iúil, 2022 go 24 Meán Fómhair, 2022 (13 Satharn).

COMHAIRLE CHONTAE CHILL CHAINNIGH 

Fodhlíthe corr-thrádála, 2021

Tá fáilte roimh iarratais ar Cheadúnas Corr-Thrádála don Limistéar Corrthrádála ainmnithe ag an bParáid, Cill Chainnigh, do Shathairn amháin le linn na tréimhse 2nd Iúil, 2022 chun 24th Meán Fómhair, 2022 (13 Satharn).

I gcás go mbeidh an Paráid ag teastáil le haghaidh imeacht speisialta, ní fhéadfaidh an margadh dul ar aghaidh agus in imthosca den sórt sin, aisíocfar cuid den táille.

Tá foirmeacha iarratais ar fáil ón té atá sínithe thíos nó is féidir iad a íoslódáil ón nasc thíos. Is é an dáta deiridh chun iarratais chomhlánaithe a fháil 12 meán lae, Dé Céadaoin 8 Meitheamh, 2022

Tá cóipeanna de Fhodhlíthe Corrthrádála 2021 Chomhairle Contae Chill Chainnigh ar fáil lena scrúdú in oifigí Chomhairle Contae Chill Chainnigh, Halla an Chontae, Sráid Eoin, Cill Chainnigh, nó is féidir iad a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin Chomhairle Contae Chill Chainnigh Fodhlíthe Corrthrádála     

Ian Gardner
Innealtóir Sinsearach,
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Halla na Cathrach
An tSráid Ard
kilkenny

r-phost: eolas@kilkennycoco.ie

Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan