Teacht ar Chomhaid Phleanála Chomhairle Buirge Chill Chainnigh

Le héifeacht ó na 1st Meitheamh, 2014, tá deireadh curtha le Comhairle Buirge Chill Chainnigh agus cónascadh í le Comhairle Contae Chill Chainnigh.

Is í Comhairle Contae Chill Chainnigh an t-aon údarás áitiúil don chathair agus don chontae anois.

Comhnascadh comhaid phleanála do Chomhairle Buirge Chill Chainnigh le córas pleanála na Comhairle Contae.

Chun idirdhealú a dhéanamh idir comhaid phleanála stairiúla na Comhairle Buirge agus na Comhairle Contae (.i. suas go dtí 1 Meitheamh, 2014), leasaíodh uimhreacha tagartha chomhaid phleanála na Buirge. Cuir leis an uimhir leasaithe seo, le do thoil 990000 go dtí an tseanuimhir, mar shampla comhad pleanála 2012 12 / 10, anois 12/990010

Luaigh d’uimhir thagartha pleanála nua ar gach comhfhreagras a bhaineann leis an gcomhad seo.

Chun teacht ar chomhaid stairiúla Chomhairle Buirge Chill Chainnigh ar an suíomh Gréasáin, cuir isteach uimhir an chomhaid leasaithe nó mar mhalairt air sin uimhir an chomhaid bhunaidh, seolfaidh an córas sonraí an chomhaid phleanála ar ais mar aon le huimhir thagartha an chomhaid phleanála athbhreithnithe.


Lógó Cur Chun Cinn Chill Chainnigh
mana Chill Chainnigh: Come See Come Déan